Lysten på en fight med verdens sterkeste fisk? Denne veide 267 kilo! Fornøyde størjefiskere er Endre Hopland (t.v.) Magnar Ulvatn og John Ivar Askevold. Foto: E. Hopland

Sju tonn til sportsfiske

Fiskeridirektøren har anbefalt at seks tonn makrellstørje skal avsettes til sportsfiske i 2021.
22. februar 2021

Det enkelte fiskelag får anledning til å ta ei størje til land. I tillegg settes det av ett tonn til makrellstørje som dør i forbindelse med merk- og slippfisket. Dersom ufisket del av totalkvoten i 2020 overføres til i år, anbefales det imidlertid at det avsettes tre tonn til utilsiktet dødelighet som følge av merkefisket – og sju tonn til sportsfiske.  

– En svært positiv utvikling. Vi har støttet Fiskeridirektoratets opplegg for årets fiske. NJFF har hele tiden ment at flere båter på sjøen øker sjansen for å observere fisk, samt finne rett fiskemetode. Fiskeridirektoratet vil nå øke antall lag som får delta i årets fiske, slik at man får observasjoner og datainnsamling fra så store deler av landet som mulig, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. 

– Hvordan går interesserte havfiskere fram dersom man ønsker å melde seg på som makrellstørjefisker?    

– Når forskriften er endelig vedtatt, vil Fiskeridirektoratet komme med informasjon på sine nettsider om hvordan man melder seg på årets fiske.

Les også: Jakta på verdens sterkeste fisk

Siste fra Fiske

Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.

De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.

På forsiden nå