Lysten på en fight med verdens sterkeste fisk? Denne veide 267 kilo! Fornøyde størjefiskere er Endre Hopland (t.v.) Magnar Ulvatn og John Ivar Askevold. Foto: E. Hopland

Sju tonn til sportsfiske

Fiskeridirektøren har anbefalt at seks tonn makrellstørje skal avsettes til sportsfiske i 2021.
22. februar 2021

Det enkelte fiskelag får anledning til å ta ei størje til land. I tillegg settes det av ett tonn til makrellstørje som dør i forbindelse med merk- og slippfisket. Dersom ufisket del av totalkvoten i 2020 overføres til i år, anbefales det imidlertid at det avsettes tre tonn til utilsiktet dødelighet som følge av merkefisket – og sju tonn til sportsfiske.  

– En svært positiv utvikling. Vi har støttet Fiskeridirektoratets opplegg for årets fiske. NJFF har hele tiden ment at flere båter på sjøen øker sjansen for å observere fisk, samt finne rett fiskemetode. Fiskeridirektoratet vil nå øke antall lag som får delta i årets fiske, slik at man får observasjoner og datainnsamling fra så store deler av landet som mulig, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. 

– Hvordan går interesserte havfiskere fram dersom man ønsker å melde seg på som makrellstørjefisker?    

– Når forskriften er endelig vedtatt, vil Fiskeridirektoratet komme med informasjon på sine nettsider om hvordan man melder seg på årets fiske.

Les også: Jakta på verdens sterkeste fisk

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
Helhetlig plan for Oslofjorden:

– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.
Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

På forsiden nå