Fiskeri­direktoratet feil­informerte om fiske­regler

Da sjøørretfiskeren Endre Stenrud, fra Halden, spurte Fiskedirektoratet om fiskereglene i torskens gytefelt, fikk han høre at det ikke var lov å fiske sjøørret. Det er helt feil.
17. desember 2019

«Jeg har noen spørsmål ang fredningen av torsken. De rosa områdene viser at det er totalforbud å fiske fra 1 januar til 30 april. Vil det si at man ikke har lov til å fiske etter andre arter heller i disse områdene? Hva med sjøørret for eksempel?» skrev Stensrud i en epost til Fiskeridirektoratet.

De rosa områdene han siktet til er torskens gytefelt, markert på kartet til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet svarte Stensrud med at alt fiske er forbudt i de definerte gyteområdene. Det gjaldt alle fiskeslag og alle redskaper. Unntaket er skjellsanking og undervannsjakt på fisk, unntatt torsk.

Den samme informasjonen var å finne på Fiskeridirektoratets nettsider. Der kunne man lese at alt fiske etter alle arter var forbudt i torskens gytefelt.

Stensrud syntes dette var merkelig. Og med god grunn. Informasjonen på Fiskeridirektoratets hjemmesider var feil.

Miljødirektoratet har ansvaret
– Ja, dette er ikke riktig, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Fjeldseth opplyser om at Fiskeridirektoratet kun har forvaltningsansvar for marine arter, ikke anadrome arter som laks og sjøørret. Dette framgår også av havressursloven.

– Miljødirektoratet har ansvar for sjøørreten, og de har ikke tatt til orde for fredning av sjøørret i disse områdene.

Rettet informasjonen
– Fiskeforbudet gjelder alle fiskeslag, unntatt anadrom fisk, altså sjøørret og laks, understreker kommunikasjonsrådgiver i Olav Lekve i Fiskeridirektoratet, til Jakt & Fiske.

– Men var ikke det som sto på deres hjemmesider villedende?

– Jeg er helt enig i at ordlyden på våre nettsider var uheldig. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning av viltlevende marine arter, men ikke sjøørret og laks. Vi tenker kanskje ikke nok på anadrom fisk i disse situasjonene. Vi har allerede endret informasjonen på nettsidene våre, sier Lekve.

Fiskeridirektoratets nettsider for vern av kysttorsk i sør er nå oppdatert og der står det følgende:

2. Det er forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillat siden dette er helt selektivt. Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk. (J&Fs uth.)

Les også: Hva betyr torskefredningen for deg?

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå