Fiskeri­direktoratet feil­informerte om fiske­regler

Da sjøørretfiskeren Endre Stenrud, fra Halden, spurte Fiskedirektoratet om fiskereglene i torskens gytefelt, fikk han høre at det ikke var lov å fiske sjøørret. Det er helt feil.
17. desember 2019

«Jeg har noen spørsmål ang fredningen av torsken. De rosa områdene viser at det er totalforbud å fiske fra 1 januar til 30 april. Vil det si at man ikke har lov til å fiske etter andre arter heller i disse områdene? Hva med sjøørret for eksempel?» skrev Stensrud i en epost til Fiskeridirektoratet.

De rosa områdene han siktet til er torskens gytefelt, markert på kartet til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet svarte Stensrud med at alt fiske er forbudt i de definerte gyteområdene. Det gjaldt alle fiskeslag og alle redskaper. Unntaket er skjellsanking og undervannsjakt på fisk, unntatt torsk.

Den samme informasjonen var å finne på Fiskeridirektoratets nettsider. Der kunne man lese at alt fiske etter alle arter var forbudt i torskens gytefelt.

Stensrud syntes dette var merkelig. Og med god grunn. Informasjonen på Fiskeridirektoratets hjemmesider var feil.

Miljødirektoratet har ansvaret
– Ja, dette er ikke riktig, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Fjeldseth opplyser om at Fiskeridirektoratet kun har forvaltningsansvar for marine arter, ikke anadrome arter som laks og sjøørret. Dette framgår også av havressursloven.

– Miljødirektoratet har ansvar for sjøørreten, og de har ikke tatt til orde for fredning av sjøørret i disse områdene.

Rettet informasjonen
– Fiskeforbudet gjelder alle fiskeslag, unntatt anadrom fisk, altså sjøørret og laks, understreker kommunikasjonsrådgiver i Olav Lekve i Fiskeridirektoratet, til Jakt & Fiske.

– Men var ikke det som sto på deres hjemmesider villedende?

– Jeg er helt enig i at ordlyden på våre nettsider var uheldig. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning av viltlevende marine arter, men ikke sjøørret og laks. Vi tenker kanskje ikke nok på anadrom fisk i disse situasjonene. Vi har allerede endret informasjonen på nettsidene våre, sier Lekve.

Fiskeridirektoratets nettsider for vern av kysttorsk i sør er nå oppdatert og der står det følgende:

2. Det er forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillat siden dette er helt selektivt. Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk. (J&Fs uth.)

Les også: Hva betyr torskefredningen for deg?

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå