Fiskeri­direktoratet feil­informerte om fiske­regler

Da sjøørretfiskeren Endre Stenrud, fra Halden, spurte Fiskedirektoratet om fiskereglene i torskens gytefelt, fikk han høre at det ikke var lov å fiske sjøørret. Det er helt feil.
17. desember 2019

«Jeg har noen spørsmål ang fredningen av torsken. De rosa områdene viser at det er totalforbud å fiske fra 1 januar til 30 april. Vil det si at man ikke har lov til å fiske etter andre arter heller i disse områdene? Hva med sjøørret for eksempel?» skrev Stensrud i en epost til Fiskeridirektoratet.

De rosa områdene han siktet til er torskens gytefelt, markert på kartet til Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet svarte Stensrud med at alt fiske er forbudt i de definerte gyteområdene. Det gjaldt alle fiskeslag og alle redskaper. Unntaket er skjellsanking og undervannsjakt på fisk, unntatt torsk.

Den samme informasjonen var å finne på Fiskeridirektoratets nettsider. Der kunne man lese at alt fiske etter alle arter var forbudt i torskens gytefelt.

Stensrud syntes dette var merkelig. Og med god grunn. Informasjonen på Fiskeridirektoratets hjemmesider var feil.

Miljødirektoratet har ansvaret
– Ja, dette er ikke riktig, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Fjeldseth opplyser om at Fiskeridirektoratet kun har forvaltningsansvar for marine arter, ikke anadrome arter som laks og sjøørret. Dette framgår også av havressursloven.

– Miljødirektoratet har ansvar for sjøørreten, og de har ikke tatt til orde for fredning av sjøørret i disse områdene.

Rettet informasjonen
– Fiskeforbudet gjelder alle fiskeslag, unntatt anadrom fisk, altså sjøørret og laks, understreker kommunikasjonsrådgiver i Olav Lekve i Fiskeridirektoratet, til Jakt & Fiske.

– Men var ikke det som sto på deres hjemmesider villedende?

– Jeg er helt enig i at ordlyden på våre nettsider var uheldig. Fiskeridirektoratet har ansvaret for forvaltning av viltlevende marine arter, men ikke sjøørret og laks. Vi tenker kanskje ikke nok på anadrom fisk i disse situasjonene. Vi har allerede endret informasjonen på nettsidene våre, sier Lekve.

Fiskeridirektoratets nettsider for vern av kysttorsk i sør er nå oppdatert og der står det følgende:

2. Det er forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor 14 definerte gyteområder fra Lindesnes langs Skagerrakkysten, i Oslofjorden og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Undervannsjakt i gytefeltene vil være tillat siden dette er helt selektivt. Forbudet gjelder ikke laks, sjøørret og annen anadrom fisk. (J&Fs uth.)

Les også: Hva betyr torskefredningen for deg?

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Slik fisker du best om natten

I motsetning til den jevne fisker, er de fleste fiskeslag svært aktive om natten. I mange tilfeller er det nettopp i ly av mørket de største er lettest å lure. Her er tipsene du trenger for å lykkes.

Støyutsatt fisk har økt risiko for tidlig død

Fisk som blir utsatt for støy over lengre tid, har økt risiko for å dø tidligere i livet, viser en britisk studie.

– Det er oppdretterne som skal betale når fisk rømmer

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Oppdrettsnæringen skal nå automatisk ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske opp rømt oppdrettslaks.

På forsiden nå