Sjøørretens fjordliv avsløres

Hvordan lever sjøørret og villaks i fjordfasen? Det skal et forskningsprosjekt i Beiarfjorden i Nordland finne ut av.
01. juli 2019

– Vi satte ut lyttestasjoner i Beiarelva og Beiarfjorden i mars/april og merket fisk fra Beiarelva tidlig i mai, forteller prosjektleder Jan Davidsen ved Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet (NTNU).

For å følge fiskens vandringer, bruker forskerne akustisk telemetri. Det vil si at fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til lyttestasjonene plassert i vannet.

Slik kan fiskevandringene følges mellom elv og fjord, innen fjorden og mellom fjord og hav.

Viktig informasjon
Hvordan sjøørreten og villaksen bruker fjorden er viktig informasjon.  

– Opplysningene kan f.eks. brukes i forbindelse med arealplanlegging i kystsonen og vurdering av effekter fra oppdrettsnæring og sportsfiske, sier Davidsen, som legger til at sluttrapporten vil ligge på bordet seinest juni 2022.

NTNU- forskere med samarbeidspartnere har for øvrig kartlagt sjøørreten i en rekke andre fjordsystemer i Midt- Norge siden 2011 (www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sjoorretens-liv).

Ved å avsløre hvordan sjøørreten lever i fjorden, økes kunnskapen om hvilke trusselfaktorer den står overfor.

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Ringfrie stenger – ikke bare en gimmick

Stenger uten ringer kan ikke brukes til alt, men til dorging og havfiske er de et glimrende alternativ til tradisjonelle ringstenger. Likevel har mange fortsatt til gode å prøve dem.
Sesonganalysen:

2020 - oppløftende for laks og fiskere

Bunnsolide fangster i Trøndelag, godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet. Det er det store bildet fra årets laksefiske.
Rogaland:

Et krafttak for sjøørreten

– Det er på høy tid å snu den negative trenden for sjøørreten, fastslår Knut Ståle Eriksen, fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland.

På forsiden nå