Sjøørretens fjordliv avsløres

Hvordan lever sjøørret og villaks i fjordfasen? Det skal et forskningsprosjekt i Beiarfjorden i Nordland finne ut av.
01. juli 2019

– Vi satte ut lyttestasjoner i Beiarelva og Beiarfjorden i mars/april og merket fisk fra Beiarelva tidlig i mai, forteller prosjektleder Jan Davidsen ved Norges teknisk- naturvitenskapelig universitet (NTNU).

For å følge fiskens vandringer, bruker forskerne akustisk telemetri. Det vil si at fiskene merkes med et elektronisk merke som sender en kodet lyd med fiskens ID- nummer til lyttestasjonene plassert i vannet.

Slik kan fiskevandringene følges mellom elv og fjord, innen fjorden og mellom fjord og hav.

Viktig informasjon
Hvordan sjøørreten og villaksen bruker fjorden er viktig informasjon.  

– Opplysningene kan f.eks. brukes i forbindelse med arealplanlegging i kystsonen og vurdering av effekter fra oppdrettsnæring og sportsfiske, sier Davidsen, som legger til at sluttrapporten vil ligge på bordet seinest juni 2022.

NTNU- forskere med samarbeidspartnere har for øvrig kartlagt sjøørreten i en rekke andre fjordsystemer i Midt- Norge siden 2011 (www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/sjoorretens-liv).

Ved å avsløre hvordan sjøørreten lever i fjorden, økes kunnskapen om hvilke trusselfaktorer den står overfor.

Siste fra Fiske

Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskebestanden rundt ekvator minsker på grunn av klimaendringene

De marine økosystemene er under press rundt ekvator. Tusenvis av fiskearter trekker mot polene på grunn av høyere temperaturer i sjøen.

På forsiden nå