Slik så det ut i Riselva etter den fatale tørrleggingen. Foto: Politiet

Oppdretter tørrla Riselva - fikk saftig bot

Et oppdrettsselskap i Sogn og Fjordane er ilagt et gebyr på 400.000 kroner for brudd på vilkårene om minstevannføring og tørrlegging av ei elv.
Fredag, 11. januar 2019 - 11:09

Det er Steinvik Fiskefarm AS som er ilagt gebyret av  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), etter at Riselva var tørrlagt i nærmere to og en halv time 21. september 2017.

Det var i mars 2017 at oppdrettsselskapet fikk tillatelse til vannuttak fra Risevatnet. Formålet var landbasert oppdrett av postsmolt. I september forsvant vannet. Saken ble først omtalt av Firdaposten.

– Vi ser svært alvorlig på brudd på krav om minstevannføring. Av hensyn til livet i elva skal det alltid slippes tilstrekkelig med vann. Slipp av minstevannføring er en avgjørende forutsetning for å få løyve til å bruke vannet fra Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Steinvik Fiskefarm kan klage avgjørelsen inn for Olje- og energidepartementet innen tre uker.

Emneord: 

På forsiden nå