Et av virkemidlene for å nå gytebestandsmålet i den enkelte elv, er kvoter og gjenutsetting. Illustrasjonsfoto: Vegard Veberg

Gyte­bestands­mål har forandret Lakse-Norge

Den nye forvaltningen har gitt økt oppgang i mange elver. Kostnaden er redusert fiske.
22. januar 2019

– Fra 2009 har over 90 prosent av villaksen i Norge vært forvaltet etter gytebestandsmål, som er antall kilo gytende hunnfisk som trengs for å utnytte elvas produksjonskapasitet. Dette enkle målet, bestemt av elvas areal og antakelser om produktivitet, har blitt et verktøy for å tilpasse beskatningen, alt etter lakseoppgangen i den enkelte elv. 

Det sa forsker Thorbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, da den store Villakskonferansen 2019 åpnet i Trondheim i dagen. 

Forseth påpekte også at det nå finnes estimater av oppgang av laks og høstbart overskudd for 200 av våre laksestammer, og at forvaltning etter gytebestandsmål nesten har fjernet overbeskatning. Kostnaden er redusert fiske, gevinsten er økt lakseoppgang i mange elver. 

Konferansen arrangeres i forbindelse med at 2019 er det internasjonale lakseåret, hvor målet er økt oppmerksomhet om villaksen og hva som påvirker laksestammene. Et 30-talls foredragsholdere er i sving under konferansen som samler nær 300 deltakere og går over to dager på hotell Scandia Nidelven, ved munningen av storlakselva i Trondheim.

Foredragene strømmes på Facebook-sidene til Vitenskapsrådet for lakseforvaltning.

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Slik fisker du best om natten

I motsetning til den jevne fisker, er de fleste fiskeslag svært aktive om natten. I mange tilfeller er det nettopp i ly av mørket de største er lettest å lure. Her er tipsene du trenger for å lykkes.

Støyutsatt fisk har økt risiko for tidlig død

Fisk som blir utsatt for støy over lengre tid, har økt risiko for å dø tidligere i livet, viser en britisk studie.

– Det er oppdretterne som skal betale når fisk rømmer

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Oppdrettsnæringen skal nå automatisk ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske opp rømt oppdrettslaks.

På forsiden nå