Annonse

Har påvist «tuberkulose» i makrell

For første gang er det påvist «fisketuberkulose» hos vill makrell i Norge. Det er i skrivende stund uklart om sykdommen kan smitte til mennesker.
For første gang er det påvist «fisketuberkulose» hos vill makrell i Norge. Det er i skrivende stund uklart om sykdommen kan smitte til mennesker.

For første gang har havforskere påvist sykdommen mykobakteriose, også kalt fisketuberkulose, hos vill makrell. Sykdommen har potensial til å smitte mennesker.

Publisert Sist oppdatert

Sykdommen er mest vanlig hos oppdrettsfisk lenger sør i Europa, og havforskere har visst lite om forekomsten i villfisk.

Takket være årvåkne ansatte i fiskeforedlningsindustrien, har HI nå påvist fisketuberkolose hos vill makrell.

– At vi har kunnet dokumentere denne sykdommen i en av våre kommersielt viktigste bestander er et eksempel på hvor viktig det er med et godt samarbeid mellom fiskerinæring og forskning, sier sykdsomsforsker Nina Sandlund hos HI.

Uklart smittepotensiale

De fleste sykdommer hos fisk kan ikke smitte over til mennesker.

– Mykobakteriose har potensiale til å smitte til mennesker. Men vi harikke undersøkt om den konkrete varianten vi har påvist i makrell har den evnen, sier Sandlund.

For få år siden begynte Havforskningsinstituttet å få inn bilder av makrell med unormale nyrer fra fiskemottakene som kvalitetssjekker fisken. Nå kan de slå fast at hittil ukjente nyresykdommen i makrell er fisketuberkulose.

Det er ukjent hvor bredt omfanget er, og havforskerne får fortsatt inn rapporter om makrell med nyresykdom.

Her sees bilder av makrell med knudrete nyrer - et kjennetegn på sykdommen.
Her sees bilder av makrell med knudrete nyrer - et kjennetegn på sykdommen.

Makrellen er en av de viktigste fiskebestanden i Norge, med en anbefalt kvote på 782 066 tonn fisk i år. Du kan lese mer på Havforskningsinstituttets egne nettsider.


Powered by Labrador CMS