Annonse

– FeFos retnings­linjer for småviltjakt er i strid med Finnmarks­loven

FeFos nye retningslinjer for småviltjakta, er verken i tråd med lovverket, Stortingets intensjoner eller vedtak i departementene, mener NJFF. Tilreisende jegere får betydelig dårligere tilgang til jakta.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

I Jakt &Fiske nr 8, skrev vi om Finnmarkseiendommens (FeFo) nye retningslinjer for småviltjakta i fylket. NJFF har nå sendt en klage til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der det rettes sterk kritikk mot vedtaket. NJFF mener at tilreisende jegere får betydeligere dårligere tilgang til småviltjakta.

Vesentlig i NJFFs kritikk, er at Finnmarksloven slår fast at eventuelle jaktreguleringer skal gjøres av hensyn til ressursen, ikke utøverne. Hvis FeFos vedtak blir stående, skaper det imidlertid store forskjeller mellom lokale brukergrupper og tilreisende. NJFF oppfatter vedtaket slik:

  • Personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt i hele jakttida.
  • Jakttrykket skal styre tilgangen til de ulike jaktfeltene. Feltene kan evt stenges, men slike tiltak vil ikke ramme bosatte i Finnmark.
  • Personer bosatte i Finnmark kan kjøpe sesongkort fra 1. juli. Kortene aktiveres fra 1. august, mens det kun åpnes for et begrenset salg av dagskort for tilreisende jegere fra 1. august.
  • Etter at det er gjennomført rypetaksering seinere i august, vil FeFo vurdere om det er grunnlag for å legge ut flere kort til tilreisende jegere.
  • Tilreisende jegere, som inntil sesongen 2017/18 hadde mulighet til å kjøpe sesongkort for enkeltkommuner, har ikke lenger anledning til dette.
  • I områder med intensiv reindrift, kan FeFo redusere jaktkortsalget, stenge jakta, eller kanalisere den til andre områder. Dette vil kun gjelde kjøpere av dagskort, altså tilreisende, mens bosatte i Finnmark kan jakte som før.

En fordel for Finnmark

”Tilreisende jegere vil kunne oppleve at jaktfelt de har sett seg ut er stengt allerede før de har anledning til å kjøpe jaktkort i det hele tatt. En jaktreise til Finnmark vil for de fleste kreve planlegging og forberedelser på flere områder. Det skal ordnes transport lokalt og overnatting, samt transport til Finnmark for jeger, utstyr og hunder”, skriver NJFF i sitt høringssvar.

NJFFs generalsekretær Espen Søilen, påpeker imidlertid at det er viktig å ivareta interessene til alle organisasjonens medlemmer, både innenfor og utenfor Finnmark.

– Finnmarksloven var et skjørt kompromiss, en balanse mellom lokale rettigheter og allmennhetens adgang. I ettertid har vi sett at enkelte miljøer prøver å få gjennomført mer proteksjonistiske tiltak. Vi ønsker at Stortingets vedtak skal bli videreført, derfor klager vi vedtaket inn for departementet, sier han, og fortsetter:

– Alle som har vært i Finnmark blir glade i naturen der, og vil være med på å forsvare den mot alvorlige trusler som gruvedrift og overdreven turisme. Derfor er det et gode for Finnmark at allmennheten fremdeles har rimelig tilgang, sier han.

– NJFF misforstår

– Vi har registrert at NJFF har sendt en klage til departementet, og jeg har bare så vidt rukket å lese den. Det jeg kan si, er at vi ser at endel av innholdet beror på misforståelser. På andre områder har vi ulikt syn. Dette sier Einar Asbjørnsen, leder av FeFos utmarksavdeling til Jakt & Fiske. Han sier videre at klagen vil bli gjennomgått, tatt opp til styrebehandling, før en uttalelse blir sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Powered by Labrador CMS