Annonse

Finnmarks­eiendommen skviser tilreisende jegere

Det blir stadig vanskeligere for tilreisende jegere å knipe seg en rype i

I slutten av juni vedtok Finnmarkseiendommen nye retningslinjer for småviltjakta. Heretter vil kun et begrenset antall dagskort bli lagt ut for utenbygdsjegere før augusttakseringene er unnagjort. Lokale reiselivsbedrifter vil få prioriterte jaktkort. NJFF er ikke fornøyd med utviklingen.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Slik blir retningslinjene

  • Bosatte i fylket vil ha tilgang til jakt i alle jaktfelt på Finnmarkseiendommen
  • Reguleringer skal søke å sikre at personer bosatte i Finnmark har tilgang til alle jaktfelt gjennom hele sesongen, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsliv og samfunnsliv
  • Det legges ut et begrenset antall dagskort for salg til personer bosatte utenfor Finnmark i hvert jaktfelt fra 1. august, og ut fra takseringsresultatet vil det kunne legges ut ytterligere kort i slutten av august
  • Det åpnes for bruk av sesongkvote for sesongkortjegere.
  • I særlige tilfeller kan også fylkets jegere reguleres ved adgangen til jakt i det enkelte jaktfelt.
  • Hensynet til reindrifta styrkes både i form av informasjon og konkrete reguleringer
  • FeFo kan selge jaktkort for enkeltarter av vilt for hele eller deler av Finnmarkseiendommen
  • Reiselivsbedrifter kan søke om prioriterte jaktkort for sine kunder for å sikre forutsigbarhet
  • Vårjakt på ender i Kautokeino og snarefangst for bosatte i Finnmark videreføres

Ytterligere informasjon om de nye retningslinjene finner du på www.fefo.no

Etter krav fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om stadfesting av jaktfeltmodell i småviltforvaltninga, gjennomførte Finnmarkseiendommen (FeFo) i 2017/18 en evaluering og høring om småviltjakta.

NJFF stilte seg positiv til flere av høringsforslagene fra FeFo, men reagerte blant annet negativt på forslaget om å starte jaktkortsalg til tilreisende jegere først etter at augusttakseringene er gjennomført. Dette tok landets nest største grunneier bare delvis hensyn til.

Uforutsigbart

Styret i FeFo besluttet å legges ut et begrenset antall dagskort for salg til personer bosatte utenfor Finnmark i hvert jaktfelt fra 1. august, og ut fra takseringsresultatet vil det kunne legges ut ytterligere kort i slutten av august.

– Ved å legge hoveddelen jaktkortsalget til etter augusttakseringene, begrenser man tilreisende jegeres mulighet for å planlegge jakta og bestille flybilletter både for seg selv og eventuelle hunder betydelig. NJFF er også skeptisk til at FeFo legger til rette for å gi reiselivsbedrifter prioriterte jaktkort. Denne typen koblinger gjør at tilreisende jegere blir presset inn i reiselivsbedriftenes tilbud, og friheten til selv å kunne velge hvor man vil jakte blir begrenset, sier fagsjef i NJFF, Siri Parmann.

– Strammer skruen

«Med nye retningslinjer vil FeFo styrke hensynet til lokal bruk gjennom sesongen og rettighetene til innbyggerne i fylket, og gjøre småviltforvaltningen mer presis. Allmennheten sikres fortsatt adgang.» skriver FeFo på sin hjemmeside.

NJFF er ikke helt enig i det siste:

– FeFo har tatt til seg noen av våre innspill, men gjennom ordlyden i retningslinjene gir de seg selv mulighet til å stramme skruen ytterligere overfor tilreisende jegere. Praktiseringen vil vise hvor mye de velger å differensiere. Erfaringene de siste årene tilsier at adgangen for jegere bosatt utenfor Finnmark neppe vil bli bedre, påpeker Siri Parmann.

Powered by Labrador CMS