Fikk lavere straff for ulovlig jakt

Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).
Tre brødre ble dømt for ulovlig elgjakt i flere vald på Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg. Brødrene anket dommen, og har fått lavere straff i Borgarting lagmannsrett. (Hunden på bildet brukes på lovlig jakt).

Borgarting lagmannsrett er ferdig med ankesaken om tre brødre som bedrev ulovlig elgjakt ved Kongsberg. – Riktig med straffereduksjon, mener advokat.

Publisert

Høsten 2020 ble minst fem elg felt ulovlig på forskjellige jaktfelt som tilhører Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg.

Tre brødre og en kvinnelig jeger ble dømt for forholdet i Buskerud tingrett. Brødrene ble blant annet dømt til tap av jaktrett i fem år, inndragning av våpen og jaktutstyr, et inndragningskrav på 10.000 kroner per hund, samt fengselsstraffer.

Den kvinnelige jegeren fikk lavere straffeutmåling enn de mannlige jegerne, og valgte å ikke anke dommen. Samtlige av de tre brødrene anket til Borgarting lagmannsrett, som nå har minket straffeutmåling.

Bakgrunn: Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

– Grundig og godt

– Lagmannsretten har gjort det klart at soning i fengsel er for strengt i denne saken. Det er en grundig og god dom, sier advokat Ketil Magnus Berg. Han representerer den ene av de tre brødrene.

– Tingretten fremhevet allmennpreventive hensyn som begrunnelse for sin straffeutmåling. Er dette fortsatt ivaretatt i den mildere straffeutmålingen fra lagmannsretten?

– Selv om de domfelte ikke må i fengsel, har de fått en tydelig og følbar reaksjon. De får ikke lov til å jakte de neste tre årene og de må betale erstatning. Så det er ingen tvil om at det får klare konsekvenser å ikke følge reglene.

Berg mener at lagmannsrettens straffenivå samsvarer andre saker med fellestrekk til brødrenes ulovlige jaktutøvelse.

Slik har lagmannsretten minket brødrenes straff:

  • Fengselsstraffen på 90 dager gjøres betinget i sin helhet. I lagmannsrettens dom var 45 dager av straffen ubetinget. Derimot har samtlige fått en bot på 20.000 kroner.
  • Kravet om at de to brødrene som hadde brukt egne hunder måtte betale 10.000 i inndragningskrav per hund er frafalt.
  • Erstatningskravet til Viltfondet på kroner 50.000,- er frafalt. Istedenfor skal Kongsberg kommune få erstatningen. Dermed får kommunene mindre erstatning enn i tingrettens dom.
  • Tap av jaktrett er minket fra fem til tre år.
  • Den ene broren som fikk inndratt en ATV samt tilhenger, får denne tilbake.

Oppdatering 13.09.2022 klokken 08:45
Jakt & Fiske retter to opplysninger i artikkelen. Vi kom i skade for å skrive at de to brødrene som fikk våpnene sine inndratt, får disse tilbake. Det stemmer ikke. VI presiser også at den ulovlige jakta foregikk på flere jaktfelt, ikke flere vald.