Annonse

Ny runde i retten for ulovlig elgjakt

De tre brødrene som ble dømt til fengselsstraff og tap av jaktretten i Buskerud tingrett, får en ny runde i retten der straffeutmålingen skal vurderes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Tidligere i år ble tre brødre dømt til blant annet tap av jaktrett i fem år samt inndragning av våpen og annet jaktutstyr, som ATV og GPS. De ble også dømt til 90 dager i fengsel, derav 45 dager ubetinget.

Brødrene anket straffeutmålingen da dommen kom, og i dag ble det klart at Borgarting lagmannsrett ønsker å se nærmere på straffeutmålingen.

– Silingsprosessen over hvilke anker som slipper inn til lagmannsretten er hard. Vi tar det som et positivt signal at Borgarting lagmannsrett ønsker å vurdere straffeutmålingen på nytt, sier advokat Ketil Magnus Berg.

Han representerer den ene av de tre brødrene.

Allmennpreventive hensyn

Brødrene, som alle er tidligere straffedømt for ulike forhold, ble dømt for å ha felt fem elg ulovlig på forskjellige vald av Statskogs eiendom Sølvverket i Kongsberg høsten 2020.

Også en kvinnelige jeger ble dømt for forholdet, men hun valgte å ikke anke dommen fra Buskerud tingrett, da hun fikk en noe lavere straff enn de tre mannlige jegerne.

Buskerud tingrett la i dommen vekt på allmennpreventive hensyn, og mente straffeutmålingen måtte være streng som advarsel for andre som overveier å begå samme lovbrudd. Noe av begrunnelse var at to av brødrene ikke har rett til å inneha skytevåpen, og at ulovlig storviltjakt også regnes som økonomisk kriminalitet, da det er snakk om et betydelig inntektstap for rettighetshaver av viltet.

– Et av hovedpunktene våre er at lovbruddet brødrene straffes for, ikke er så alvorlig at man må sone i fengsel. Hadde lagmannsretten vært enig i straffeutmålingen fra tingretten, hadde de ikke godtatt anken, sier Berg.

Det er foreløpig ikke bestemt når saken berammes.

Oppdatering: Fikk lavere straffeutmåling i lagmannsretten

Powered by Labrador CMS