Annonse

Hagleammunisjon:

Hyllene tømmes for blyfrie alternativer – Miljødirektoratet kan ikke tilpasse regelverk

I praksis er det totalforbud mot bruk av blyammunisjon for haglejegere i Norge fra og med 15.02.2023.
I praksis er det totalforbud mot bruk av blyammunisjon for haglejegere i Norge fra og med 15.02.2023.

Etterspørselen av blyfri hagleammunisjon har skutt i været, mens leveransene svikter. Mange jegere risikerer nå å stå uten lovlige patroner før høstens jakt. – Vi kan ikke gjøre endringer i regelverket, sier Miljødirektoratet. 

Publisert Sist oppdatert

– Etterspørselen har gått rett i været. Det virker som om dette kommer som en overraskelse på mange produsenter og distributører av ammunisjon, sier Thomas Venemyr, leder for nettbutikken til Jakt & Friluft. 

Han kom akkurat fra De nordiske jakt- og fiskedagene i Elverum, der butikken fort fikk merke den store etterspørselen etter blyfri hagleammunisjon. 

Forbudet mot bruk av blyhagl

Fra 15. februar ble det forbudt å bruke blyhagl i og i nærheten av våtmark. I praksis må jegere nå bruke blyfri ammunisjon i de fleste jaktsituasjoner.

Årsaken er at EUs kjemikaliebyrå Reach bruker Ramsarkonvensjonens definisjon av begrepet «våtmark»:

«Områder med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann – inkludert områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann, dekkes alle av forbudet.»

Forbudet gjelder også 100 meter fra våtmark. 

Som jeger må du selv dokumentere at du ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

Ifølge det europeiske kjemikaliebyrået Echa, slippes det ut store mengder bly i og utenfor våtmark i EU, som følge av jakt. I tillegg brukes mellom 10 og 20 tusen tonn bly til sportsskyting årlig.

I Norge har det derimot vært forbudt å bruke bly på haglebanen i flere år.

Det er anslått at mellom to og tre millioner fugler i EU dør hvert år som følge av blyforgiftning etter inntak av bly.

Siden det nye forbudet vil føre til økt behov for blyfri hagleammunisjon, ble alle importører av ammunisjon varslet om den kommende forskriftsendringen i mars 2022. Målet var å gi importørene tid til å endre sine bestillinger av ammunisjon før forbudet trådte i kraft.

Hele våpenbransjen opplever store leveringsvansker, da blant annet krig i Ukraina fører til store problemer med råvaretilgang. Særlig gjelder dette krutt og tennhetter. 

– Forbrukerne virker ganske bevisste på blyforbudet, men når produksjonen og leveringsevnen til produsentene ikke er der, så er det vanskelig, sier Venemyr. 

Han opplyser at det i skrivende stund er begrenset hvilken blyfri ammunisjon butikken har tilgjengelig. 

Etterspørselen større enn leveringsevnen 

Leverandørene må bestille inn partier med ammunisjon lenge før de vet hva markedet vil ha. At jegerstanden ville trenge blyfri ammunisjon, var likevel ventet. 

Allerede i mars 2022 ble norske leverandører varslet om det kommende blyforbudet av Miljødirektoratet, slik at butikkene kunne få lagt inn bestillinger på alternativ ammunisjon i tide. 

Leverandørene Jakt & Fiske har snakket med, har alle bestilt inn store partier blyfrie alternativer som ikke er blitt levert, selv om butikkene har vært ventet lenge. 

Norma AS, som leverer til forhandlere, opplever at det varierer hvor godt forberedt butikkene er.

– Enkelte har kjøpt inn bra, men vi opplever noe forsinkelse og leveransesvikt. Noen har vært flinke til å planlegge, mens andre butikker åpenbart ikke har tenkt at de må ha alternativer til bly i hyllene. Hvis noen forhandlere kommer med bestilling nå, har vi ikke leveranser før i juni-juli neste år, sier daglig leder Kai Solli i Norma til Jakt & Fiske. 

Nå skal alle ha 

– Bare siste dagene har vi fått flere hundre ordrer fra sluttkunder. Det koker i telefonen. Folk har nok først nå begynt å forstå hva forbudet innebærer. Alle, både leverandører og jegere, har trolig sittet litt på gjerdet. Nå melder frykten for manglende levering seg, sier salgssjef Tore Håkonsrud hos Magne Landrø AS. 

Selv om han tror våpenforhandleren kommer til å gå tomme for enkelte kalibre, vil butikken ha nok alternativer tilgjengelig for å dekke alle behov for høstens jakt, mener han. 

– For vår del er det viktige at vi har fullgode miljøvennlig alternativ, som er uten plastikk og som også er godkjent for gamle våpen. Vi har testet slike alternativer på jakt i flere år. Selv om folk er misfornøyde over ikke å kunne bruke bly til alt, mener vi at man egentlig kan legge igjen blyet hjemme, sier Håkonsrud. 

– Ikke rom for nasjonale tilpasninger 

Forbudet ble vedtatt av EU i 2021 med to års overgangstid for at produsenter og forhandlere skulle ha mulighet til å gjøre sine tilpasninger. Pålegget om blyforbud kommer som en forordning fra EU, som betyr at det ikke finnes muligheter for nasjonale tilpasninger eller unntak. 

NJFF har jobbet inn mot EU og Miljødirektoratet i årevis for å gjøre overgangen til alternativ ammunisjon så smidig som mulig for norske jegere, forteller fagrådgiver Vidar Nilsen i NJFF. 

– Vi håper jo at importørene får inn leveransene de forventer raskest mulig, slik at jegerne har et best mulig utvalg av blyfri hagleammunisjon å velge i, sier Nilsen.

Han minner om at ammunisjon kan kjøpes i nettbutikker som andre alle varer, forutsatt at du legger ved kopi av våpenkort og ID. 

– Handler du på nett, er det fremdeles håp for å få tak i det du trenger, selv om din faste våpenforhandler har tomme hyller, sier Nilsen. 

– Ingen unntak

At det er begrenset med blyfrie alternativer i butikkhyllene, har forarget mange jegere den siste tiden. 

Seniorrådgiver Kai Børge Amdal i Miljødirektoratet sier det er beklagelig at det ikke finnes tilstrekkelig med ammunisjon i butikkene, og at jegerne ikke får tak i den ammunisjonen de ønsker, men at direktoratet ikke har noen mulighet til å gjøre endringer eller unntak i dette regelverket. 

Powered by Labrador CMS