SNO ønsker bjørnemøkk

Hvis du finner bjørnemøkk på jakta i høst, vil Rovdata og Statens naturoppsyn at du tar den med deg. Skiten kan gi viktig informasjon til forvaltingen.

Publisert

– Vi oppfordrer folk på tur til å bidra i overvåkingen av brunbjørn i Skandinavia. Det gjennomføres årlig en innsamling av bjørneskitt og hår i Norge og Sverige, og bidrag fra publikum er svært viktig, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Avføringen blir DNA-testet og dette kan bidra til overvåking av brunbjørner i regionen uten at mennesker må ha direkte kontakt med rovdyret.

DNA-analysen kan blant annet si noe om kjønnet, hvilken bjørn det er, hvor den er registrert tidligere og hva slags leveområder den bruker.

– Siden det utføres DNA-overvåking i Sverige, gir det mulighet til å følge med på bjørners bevegelser også i vårt naboland, forklarer Kindberg.

Publikum oppfordres til å plukke opp bæsjen i rene plastposer og avtale overlevering med en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn.