Annonse

Organisasjoner vil stanse felling av bjørnebinne med unger i Trøndelag

Brunbjørn er en fredet, utrydningstruet rovdyrart som finnes naturlig i norske skogsområder.
Brunbjørn er en fredet, utrydningstruet rovdyrart som finnes naturlig i norske skogsområder.

Dyreorganisasjoner har levert krav om midlertidig forføyning etter at det er gitt fellingstillatelse for en bjørnebinne med to unger i Snåsa og Steinkjer.

Publisert Sist oppdatert

Foreningen Våre Rovdyr reagerer sterkt på fellingstillatelsen fra Klima- og miljødepartementet.

– Vi er langt under bestandsmålet for sterkt truet bjørn, og statens oppgave er å bygge opp bestanden, ikke skyte den ned, sier leder Alette Sandvik.

Lederen i Noah–for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, reagerer på at man gir tillatelse til  å skyte en binne med unger i yngletiden.

– Det er første gang i norsk rovviltforvaltning at man gir en slik tillatelse, sier hun.

Statens naturoppsyn (SNO) fikk fredag i oppdrag å felle binna og ungene. Klima- og miljødepartementet har konkludert med at det «over flere år har vært store skader på sau fra denne aktuelle binna i det beiteprioriterte området», skrev Nettavisen.

Interesseorganisasjonen Aktivt rovdyrvern (ARV) har anmeldt departementet, ifølge VG.

Anmeldelsen er rettet mot statsråd Espen Barth Eide og direktør Torbjørn Lange. I anmeldelsen hevder ARV at omgjøringen av Miljødirektoratets avslag på fellingssøknaden er et brudd på straffelovens paragraf 240: alvorlig miljøkriminalitet.

Brunbjørn er nemlig en fredet, utrydningstruet rovdyrart som finnes naturlig i norske skogsområder.

Powered by Labrador CMS