Annonse

Tredobling i antall sau påvist tatt av ulv

Antall sau som er påvist tatt av ulv i 2023, har nesten tredoblet seg fra året før.

Staten har utbetalt erstatning for 1945 sauer som ble tatt av ulv i fjor. Det er nærmest en tredobling sett mot året før. 

Totalt fikk sauebøndene utbetalt drøyt 51,5 millioner kroner for sauene som gikk tapt til rovdyr i fjor. Det ble søkt om erstatning for 34.551 tapte sauer.

Av sauene som ble tatt av rovdyr i fjor, ble det fastslått at 1945 var tatt av ulv. I 2022 ble det utbetalt erstatning for 685 sauer som ble tatt av ulv. 

Dette er rett i underkant av tredoblet antall sau som er påvist tatt av ulv, alternativt en økning på snaut 184 prosent.  

Antallet ulvetatte sau i fjor er det høyeste siden 2018.

Jerven tar flest

Jerv var i fjor, som tidligere år, rovdyret som tok flest sau. I alt ble det utbetalt erstatning for 7101 sauer der jerv var skadevolder, som utgjør 41 prosent av alle de erstattede sauene. 

Gaupe tok 24,1 prosent, kongeørn tok 12,9 prosent, ulv tok 11,2 prosent og bjørn tok 4,7 prosent av sauene det ble utbetalt erstatning for.

Statsforvalterne utbetalte i alt erstatning for 17.273 sauer som ble tatt av rovdyr i fjor, viser nye tall fra Miljødirektoratet

Tamrein

Statsforvalteren utbetaler også erstatning for tamrein som blir tatt av rovdyr. I beitesesongen 2022/2023 ble det utbetalt nærmere 88,5 millioner kroner for 20.484 erstattede reinsdyr. Gaupe, jerv og kongeørn sto for rundt 30 prosent hver av tapene.

Powered by Labrador CMS