Annonse

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

I indre Oslofjord er hele 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmennheten, skriver SSB.

Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene der det er størst press på strandsonearealet.

Samtidig er det registrert en nedgang i tempoet på nybygging av boliger i strandsonen. Det gjelder også for hytter. I 2017 ble det gitt 3.900 byggetillatelser, i 2018 ble det gitt 3.400 tillatelser og foreløpig tall for 2019 viser 3.011 nye bygg.

Endre loven

For landet som helhet har bygninger okkupert omkring 17,5 prosent, dyrket mark 12 prosent, mens vei og jernbane bruker 2 prosent av området innenfor 100-metersbeltet.

Det er store forskjeller mellom både fylker og kommuner på hvor mye av strandsonen som er åpen for allmennheten. I Troms og Finnmark er det mest areal tilgjengelig.

Regjeringen la rett før sommeren fram et forslag om endring i plan- og bygningsloven. Der legges det til rette for næringsutvikling og bosetting enkelte steder på kysten.

– Norge er langstrakt og forskjellig, derfor gir det ikke mening å ha samme forvaltning i hele landet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til NRK.

Forslaget møter motstand på Stortinget. MDG og SV er blant partiene som protesterer.

– Dette handler om å stjele tilgang til havet fra vanlige folk, sier nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen.

Selve grunnlaget for frilutfslivet

Informasjonssjef i Norges jeger- og Fiskerforbund, Espen Farstad, understreker betydningen av allemannsretten for jegere, fiskere og friluftsfolk:

– Allemannsretten er selve grunnlaget for vårt friluftsliv og gir allmennheten rett til å være i naturen. At en tredel av strandsonen er utilgjengelig for allmennheten er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt. At situasjonen i Oslofjorden er betydelig verre bør være et tankekors for de fleste. NJFF er det viktig at allemannsretten blir sikret også i strandsonen, slik at allmennheten skal ha god tilgang til å utøve fiske og annet friluftsliv også her, sier Farstad.

Mange unntak

I mange år har det vært et generelt forbud mot å bygge i den såkalte strandsonen – 100 meter fra sjøkanten. Kommunene har i utgangspunktet få muligheter til å gi unntak fra byggeforbudet. Men i praksis viser det seg at det snarere er regelen enn unntaket å få tillatelse.

Etter å ha gjennomgått 865 vedtak i perioden 2016–2019 i kommunene Kragerø, Lindesnes og Askøy, har Sivilombudsmannen reagert, skriver Dagens Næringsliv.

«Ombudsmannen minner om at lovgiver har ment at dispensasjon skal være en snever unntaksregel som skal brukes med forsiktighet», skriver Sivilombudsmannen til de tre kommunene.

I Oslo kommune er det sommeren 2020 satt i gang et eget prosjekt for riving av ulovlig privatisering og bygde hindringer i strandsonen. Blant annet kreves fjerning av badehus, brygger og gjerder etter at 100 ulovligheter er avdekket.

Powered by Labrador CMS