Annonse

Advarer mot eksplosiver i naturen

En ny doktoravhandling viser at det ligger flere hundre tusen tonn ammunisjon i spredt i naturen i Norge. Nå roper forskeren varsku, og etterlyser en nasjonal strategi for hvordan problem skal håndteres.
En ny doktoravhandling viser at det ligger flere hundre tusen tonn ammunisjon i spredt i naturen i Norge. Nå roper forskeren varsku, og etterlyser en nasjonal strategi for hvordan problem skal håndteres.

Ammunisjon som ligger igjen i naturen, utgjør en stadig større trussel mot samfunnssikkerheten, ifølge en ny doktoravhandling.

Publisert Sist oppdatert

– Det haster å få på plass en nasjonal plan for å håndtere eksplosiver i naturen, mener oberstløytnant Geir P. Norvik.

Hans ferske doktoravhandling viser at det i Norge finnes flere hundre tusen tonn ammunisjon som ligger spredt i naturen, i innsjøer og langs kysten.

Nå roper han varsku fordi det ikke finnes en nasjonal oversikt over hvor mye ammunisjon som ligger i norsk natur, hva slags type ammunisjon eller eksplosiver det er snakk om og nøyaktig hvor den befinner seg.

Kan eksplodere eller lekke giftstoffer

Ammunisjonen kan eksplodere utilsiktet, samt lekke giftige og kreftfremkallende stoffer som forurenser jordsmonn, vann.

– Konsekvensen er at vi har en stadig økende trussel mot samfunnssikkerheten uten at det foreligger noen overordnede planverk for å utarbeide eller iverksette risikoreduserende tiltak, sier Norvik, som er senior stabsoffiser i Forsvarsdepartementet.

Mer følsomme over tid

Norviks undersøkelser viser at eksplosiver i ammunisjon som har ligget i vann eller i naturen i over 80 år, ofte er like funksjonelle som da den ble produsert.

Noen eksplosiver kan også bli mer følsomme, og kan derfor selvdetonere der de ligger eller ved forflytting.

– Min forskning viser at det er tidskritisk å få på plass en overordnet nasjonal strategi for hvordan vi kan møte denne utfordringen nå og i fremtiden. I motsatt fall kan de samfunnssikkerhets- og miljømessige konsekvensene bli katastrofale, sier Novik.

Kontakt politiet

Hva gjør du om du finner rare gjenstander som kan være ammunisjon, granater eller eksplosiver i naturen? 

  • Ikke rør
  • Trekk deg unna
  • Ring politiet på 02800

– Du må aldri frakte eksplosiver på egen hånd. Hvis en granat eller gammel dynamitt går av, kan eksplosjonen være dødelig. Politiet vil sørge for at eksplosivene blir destruert av en forhandler eller virksomhet som har tillatelse til slikt. 

Det skriver direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på sine nettsider sikkerhverdag.no.

Powered by Labrador CMS