Ny studie fant store mengder giftig plast i byer

Norske forskere har funnet store menger mikroplast i bymiljøer i Norge. Halvparten av funnene strammer fra bildekk.
18. mai 2021

Nå slår de alarm etter den største studien på urban mikroplast i landet noen gang, melder  NRK

Resultatene viser blant annet at slitasje fra bildekk trolig er den største kilden til mikroplast i byene: Halvparten av mikroplasten de fant var fra dekkpartikler. 

Forskningen avdekket også store funn av plasttypen polyvinylklorid (PVC), som er antatt å være den giftigste plasttypen. Luftprøver fra studien tyder på at man puster inn mikroplast når man er i bymiljøet.

På forsiden nå