Annonse

Søknad om å felle ulv i Kvinesdal avslått

Det er færre ulver i Skandinavia, ifølge Rovdata. Ill. foto: ErikMandre/iStockphoto

Landbruksorganisasjonen Vest-Agder sau og geit fikk av Statsforvalteren et nei på søknad om skadefellingstillatelse på ulv i Kvinesdal.

Publisert

Konklusjonen var at det ikke oppholdt seg ulver i det aktuelle området, og at skadeomfanget foreløpig var svært begrenset, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Det var Statsforvalterens gruppe for vurdering av rovviltskader som vurderte søknaden. Dokumentasjonen av skader tilsier ikke at det er et pågående angrep med stort potensial for fremtidige skader i området, ifølge gruppen.

Bakteppet for søknaden var en mulig ulv som ble fotografert i nærheten av Gyland i Flekkefjord kommune 13. juli. Bildet ble vurdert av Statens naturoppsyn (SNO), som sa at kvaliteten var for dårlig til å si fastslå at det var en ulv.

I tillegg ble et kadaver fra et lam med bittskader undersøkt av SNO, som mener at lammet antakeligvis ble drept av ulv.

Powered by Labrador CMS