plast

Plastforurensning – en økende trussel mot dyrelivet i verden

Plastpartikler oppdages nå selv i de mest avsidesliggende områder på jorda. FN maner til større innsats mot forsøplingen for å redde sårbart dyreliv.

Ny studie fant store mengder giftig plast i byer

Norske forskere har funnet store menger mikroplast i bymiljøer i Norge. Halvparten av funnene strammer fra bildekk.

Forskere fant plastsøppel på Norges dypeste dyp

Forskere fra Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø (UIT) fant i sommer plastsøppel på flere tusen meters dyp i Molloydypet i Framstredet.

Plast fra rundballer står for 70 prosent av plastforurensingen i norske elver

Hele 70 prosent av all plast i norske lakseelver kommer fra rundballplast fra landbruket. Det viser en ny undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce).

3.000 har meldt seg til å rydde strender

På grunn av virusutbruddet har strandryddeaksjoner over hele landet blitt avlyst. Samtidig har over 3.000 personer meldt seg til profesjonelle ryddeteam.

Meld fra hvis du finner slike plastpellets

Etter store funn av plastpellets langs Fredrikstad-kysten ber nå kommunen om hjelp til å registrere funn i et digitalt kart for å spore utslippet. Oslofjorden friluftsråd ber alle som ferdes rundt Oslofjorden om å melde fra om eventuelle funn.

Mikroplast i fire av fem muslingarter i Norden

En ny undersøkelse fant mikroplast i fire av fem muslingarter over hele Norden. Muslinger fra urbane områder og havneområder inneholder mest.

Død hval på Filippinene hadde 40 kilo plast i magen

En gåsenebbhval som ble skylt på land på Filippinene hadde 40 kilo plastsøppel i magen.

Mikroplast fanges opp i fiskens gjeller og celler

Forskere har funnet mikroplast i gjeller fra oppdrettslaks, og sett at denne typen plast kan «spises» av kroppens oppryddingsceller.

Mye mikroplast funnet i Mjøsa

For første gang er mikroplast kartlagt i norske innsjøer, og forskerne fant slike partikler på 20 undersøkte steder i Mjøsa. I Femunden var det langt mindre.

Norge er svært utsatt for marin plast­forurensing

Havstrømmene gjør norgeskysten til et av verdens mest utsatte områder når det kommer til plastforurensning. Vest for Bergen er det funnet opp mot 1.000 tonn.

EU forbyr engangsplast

EU har nå banket igjennom det varslede forbudet mot q-tips, sugerør, plastbestikk og andre engangsartikler av plast.

Ny hval med plast i magen funnet i Indonesia

En død hval med plastflasker, plastposer, plastkopper, et par flip-floper og annet plastsøppel i magen er blitt funnet i Indonesia.

Norge lover millioner til rensing av verdenshavene

Norge lover 400 millioner ekstra til arbeidet med å rense verdenshavene for plastavfall.