Annonse

Ulve­bestanden i Skandi­navia går ned

Det er påvist færre ulver i Skandinavia siden forrige vinter. Bestanden går dermed fortsatt ned i både Norge og Sverige, viser tall fra Rovdata.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dette gjelder både ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull, ifølge Rovdata.

Antall revirmarkerende par har gått mest ned i Sverige, men det er også påvist færre ulveflokker i Norge. I Norge er det 9 ulveflokker og 7,5 par, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Det er også påvist færre valpekull i Skandinavia sammenlignet med tidligere vintre.

Ulvestammen i Norge og Sverige er en felles skandinavisk bestand. Det gjennomføres årlige registreringer vinterstid i begge land, hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

For vinteren som var er den skandinaviske ulvebestanden beregnet til å bestå av 380 ulver. 300 av disse er i Sverige, medregnet halvparten av ulvene i grenserevir.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014 og 410 ulver i 2017, sier Kindberg.

Den norske delbestanden var i vinter på mellom 84 og 87 ulver, hvis man tar med halvparten av de 40–41 ulvene i grenserevir. I Norge er det en målsetting om å registrere alle ulver som felles.

I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir. Det er også registrert 28 revirmarkerende ulvepar – 18 i Sverige, fem i Norge og fem i grenserevir.

Powered by Labrador CMS