Annonse

Nye tall

Ulvebestand fortsatt over 2018-mål

En ny status fra vinterens bestandsregistrering av ulv viser at det i vinter ble påvist valpekull i fem helnorske revir og seks grenserevir, ifølge Rovdata.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Stortingets bestandsmål for ulv i Norge er fire til seks årlige valpekull, hvorav minst tre av kullene skal vokse opp i helnorske revir.

– Dersom man legger Stortingets beregninger av bestandsmål for ynglinger til grunn, der ett kull i grenserevir teller som 0,5 og deles mellom Norge og Sverige, gir det åtte ulvekull i Norge. Det er 2,5 kull færre enn året før, sier Rovdatas leder Jonas Kindberg.

– Bestanden er fortsatt over bestandsmålet i 2018, oppsummerer han.

Rovdata, som er nasjonal leverandør av bestandstall, har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, gaupe og ulv.

For ulvens del ble det i registreringssesongen påvist valpekull i de helnorske revirene Deisjøen, Letjenna, Kynna, Mangen og Østmarka, samt i grenserevirene Flisdalen, Sotsjøen, Rømskog, Brännan, Bograngen og Kölviken.

Vinteren 2018–2019 er det registrert 103–106 ulver i Norge, hvorav 64-66 i helnorske revir og 39–40 i grenserevir.

Det ble våren og sommeren 2018 påvist 58 jervekull i landet, en oppgang fra 40 kull fra året før.

Gjennom innsamling og DNA-analyser av prøver ble det registrert 138 brunbjørn i Norge i fjor. Det er en oppgang på 13 individer, fra 125 bjørner i 2017.

Resultatene fra vinterens registrering av familiegrupper av gaupe over hele landet vil ikke være klare før 1. juni i år. Ved kvotejaktstart 1. februar i 2018 var bestanden på 57,5 familiegrupper av gaupe i landet.

Powered by Labrador CMS