Annonse

Nemndene står fast på fortsatt ulvejakt

Rovviltnemndene i Akershus og Hedmark står fast på å øke fellingskvoten utenfor ulvesonen med fire dyr. Dermed ender saken hos Klima- og miljødepartementet.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Åtte av ti i nemndene stemte tirsdag for å opprettholde rovviltnemndenes vedtak fra 29. januar om at kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen skal utvides med fire dyr.

Det har tidligere vært en kvote på tolv ulver, som alle er blitt skutt. Denne kvoten ble fylt tidlig i januar, mens lisensfellingsperioden varer ut mars.

– Nå går saken til Klima- og miljødepartementet som skal behandle saken videre, og fatte et endelig vedtak. Det bør de gjøre ganske fort. Vedtaket vårt kom i januar, mens lisensperioden går ut mars. Jakta er jo ikke stoppet og den pågår, men meg bekjent er det ikke felt noen, sier leder Arnfinn Nergård for den regionale rovviltnemnda for Hedmark.

Rovviltnemndenes møte tirsdag ble holdt på Hamar. Eneste sak som var til behandling var klagebehandling av viltnemndenes vedtak om ny kvote og område for lisensfelling av ulv.

Flertallet i nemndene argumenterte med at det har vært et økt trykk utenfor ulvesonen, blant annet fordi flokkene i Mangen og Hobøl ikke er tatt ut. Det er dessuten skjedd nyetablering av ulvepar innenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene i region 5 omfatter Hedmark, og rovviltnemnda i region 4 omfatter Oslo, Akershus og Østfold.

Det er kommet inn en rekke klager på vedtaket som ble gjort i møtet 29. januar.

Blant klagerne er Norges Bondelag, WWF, Naturvernforbundet, Rovviltets Røst, NOAH, Glomma skog, Norges Miljøvernforbund og flere privatpersoner. Klagene går på at det ligger utenfor nemndenes mandat å vedta ny kvote, at vedtaket er i strid med tidligere vedtak, lover og fagråd eller at kvoten på fire dyr er for liten.

Powered by Labrador CMS