I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
17. juni 2022

Antall på 38 skutte ulver er fem flere dyr enn året før, og det høyeste antallet siden Statistisk sentralbyrå begynte målingene i 1994/95. Samtidig har ulvebestanden i Skandinavia økt de siste tre årene.

Totalt er det fordelt på Sverige og Norge estimert en bestand på cirka 540 ulver, ifølge Rovdata.

Av de 38 ulvene som ble skutt, ble 21 skutt under lisensjakt, 12 ble skutt under skadefelling, tre ble påkjørt, en ble felt i nødverge og en omkom av andre årsaker, viser SSB-statistikken.

Les også: Sverige ønsker å samarbeide med Norge om ulveforvaltning

Blant de store rovdyrene ble det likevel felt flest jerv (109), fulgt av gaupe (78) og bjørn (13).

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.
Organisasjonen Noah klager norsk ulvefelling inn for Bernkonvensjonen. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke
Noah:

Klager ulvefelling inn til Bernkonvensjonen

Noah har sendt klage til Bernkonvensjonen på lisensfellingen av ulv denne vinteren. Det er særlig fellingen utenfor ulvesonen organisasjonen er kritisk til.

På forsiden nå