Gaupene ble bedøvet fra helikopter og påmontert GPS-sendere som faller av etter et par år. Foto: Thomas H. Strømseth

Gaupa har armslag i nord

Enkelte gauper i Troms og Finnmark har leveområder større en tidligere Østfold fylke.
30. september 2021

Hanngaupene i Troms og Finnmark lever i revir som i gjennomsnitt er 2606 kvadratkilometer. Tilsvarende tall for hunngaupene er 1456 kvadratkilometer, viser en studie gjennomført av Norsk institutt for naturforskning.  

– Det betyr at gaupene nord i Norge har de største leveområdene som noen gang er registrert hos noe kattedyr, forteller Jenny Mattisson, forsker i NINA. 

Forklaringen på de store leveområdene er trolig det arktiske miljøet, med lav produktivitet, store forskjeller mellom sesonger og lav tetthet av gaupe.

Trenger armslag

Tamreinen som vandrer mellom sommerbeiter ved kysten og vinterbeiter lenger inn i landet fører til at en del av gaupene har rikelig tilførsel av byttedyr om sommeren, mens det er smalhans om vinteren. Gaupene må derfor opprettholde svært store årlige områder for å kunne takle disse sesongmessige svingningene. Samtlige gauper forskerne fulgte med GPS-sendere i Troms og Finnmark hadde leveområder som strakte seg på tvers av forvaltningssonene.

– Gaupene vandret fra områdene prioritert for gaupe til områdene prioritert for beitedyr, og tilbake igjen gjennom året, forteller John Odden, seniorforsker i NINA.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå