Rovvilt­nemnder opprett­holder vedtak om å felle tre ulve­flokker

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold avviser klagene på vedtaket om å felle alle ulvene i tre flokker innenfor ulvesonen.
15. oktober 2019

– Det var konsensus om at det ikke er kommet inn ny informasjon i de klagene som er levert, og dermed ble vedtakene stående, sier Arnfinn Nergård, leder i Rovviltnemnda i Hedmark, til  Nationen , etter at de to rovviltnemndene møttes på Hamar mandag.

I september ble det vedtatt at flokkene Letjenna, Mangen og Rømskog innenfor ulvesonen, og tolv dyr i de delene av Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesonen, skal skytes under jakten til vinteren. En rekke organisasjoner leverte inn klager på vedtakene.

Begge vedtakene under mandagens møte ble vedtatt med sju mot to stemmer.

Saken går nå videre til Klima- og miljødepartementet som skal komme med en endelig avgjørelse på hvor mange ulver som skal felles.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

Rovfuglguiden:

Slik skiller du uglene

I Norge har vi både dagaktive og nattaktive ugler. Slik identifiserer du de ulike artene.
Rovfuglguiden:

Falker du må kunne

Vi har fire typer falker i Norge. Klarer du å skille de fra hverandre?
I Norge har vi to hauker. Klarer du å skille hønsehauk og spurvehauk fra hverandre? Foto: Torgeir W. Skancke
Rovfuglguiden:

Hauker i Norge

Det er enklere å skille hauk fra våk og falk enn du tror.

På forsiden nå