Gaupe skutt ulovlig i Åmot

En gaupe er skutt ulovlig i Åmot i Hedmark. Politiet etterforsker saken, som de betegner som alvorlig miljøkriminalitet.
02. oktober 2019

Gaupa ble funnet i en skrent i Hovdlia ned mot elva Hovda i Åmot av Statens Naturoppsyn etter tips. Funnet ble gjort 8. september, ifølge  NRK.

– Saken etterforskes som alvorlig miljøkriminalitet når et rødlistet rovdyr er ulovlig skutt. Politiet ser alvorlig på saken, sier politifullmektig Einar Gauslaa Bergem.

Gaupa er sendt til obduksjon.

– Gaupa har blitt kastet ned en skrent ned mot en elv. Det er spor på gaupa som viser at det er skutt, sier Bergem. 

Politiet mener noen har forsøkt å skjule dyret. De ønsker tips dersom noen har sett noe. Gaupa har trolig ikke ligget lenge før den ble funnet, maksimalt fem dager. 

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe mellom 1. februar og 31. mars. I tillegg kan det også åpnes for skadefelling for å avverge skader på sau og tamrein.

Stortinget har fastsatt et årlig bestandsmål på gaupe på 65 årlige gaupekull. I denne vinterens jakt ble det felt 53 dyr. Kvoten var på 55. I Hedmark var det ingen jakt.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå