Stabil svensk bjørne­bestand

På landsbasis er den svenske bjørnebestanden stabil, og teller i dag ca. 2900 bjørner.
21. november 2018

Dette er 100 flere enn i 2013, da den forrige nasjonale populasjonsberegningen ble gjort, sier Jens Andersson hos Naturvårdsverket til bladet «Jakt & Jägare».

Dette er imidlertid dobbelt så mange bjørner som de 1400 individene man mener man bør ha for å opprettholde en levedyktig bjørnebestand.

I 2017 ble det felt snaut 300 bjørner, tilsvarende ca. 10 prosent av bestanden. I år var det gitt anledning til å felle 284 dyr, 68 flere enn i fjor.

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå