Avslår jervejakt i ulvesonen

Til tross for en jervebestand som er den tredobbelte av bestandsmålet i Hedmark, vil ikke Klima- og miljødepartementet tillate jakt i ulvesonen. Det er NJFF Hedmarks fylkesleder, Knut Arne Gjems, sterkt kritisk til.
17. november 2018

Det ble i 2018 ifølge Rovdata bekreftet 15 ynglinger av jerv i Hedmark. Stortingets bestandsmål er satt til fem ynglinger.

– Hvert år setter jegerne på seg skia i dypsnøen, og bidrar til å kartlegge bestandene av store rovdyr. Å kunne jakte når bestandsmålet er nådd, er gulrota for jegerne. Når departementet har satt en stopper for all jervejakt innenfor ulvesonen, blir området i praksis til et reservat for alle store rovdyr, sier Gjems.

Det var den 19. juni at Rovviltnemnda i region 5 fastsatte kvote på 20 jerv i Hedmark (15 utenfor ulvesonen og fem innenfor). I september reduserte departementet kvota til 16 dyr, og avgrenset lisensområdet til ”beiteprioriterte områder”. Det er denne reservathåndteringen av ulvesonen, Knut Arne Gjems reagerer på.


Knut Arne Gjems reagerer kraftig på at det ikke åpnes for jervejakt innenfor ulvesonen. Foto: Vegard Veberg

– Vedtaket bryter med Stortingets vilje, og folk føler seg overkjørt. Hvordan skal vi motivere jegerne til registrering, da det ikke blir jakt når bestanden er tre ganger over bestandsmålet?

Naturmangfoldloven

I 2018 ble det registrert 57 jervekull i Norge, en økning på 42,5 prosent fra i fjor. Antallet registrerte, voksne individer er på 308, mot 324 i fjor. (Jervetispene føder ikke hvert år.)

Knut Arne Gjems har tatt opp sin kritikk med Klima- og miljødepartementet, og fått skriftlig svar fra statssekretær Atle Hamar (V). Han skriver at avslaget er begrunnet i Naturmangfoldloven: ”(…) lisensfelling av jerv i jerveprioritert område ikke er nødvendig for å ivareta ”allmenne helse eller sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning”, slik lovgiver har ment dette.”

Emneord: 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå