Vektla human ulvejakt

- Jeg er stolt av jegerstanden i gjennomføringen av årets ulvejakt. Det sier leder av NJFF - Hedmark, Knut Arne Gjems, som var sentral i organiseringen av jakta på Julussa- og Osdals-flokkene.
25. februar 2018

- Vi satt human jakt øverst på agendaen. Jeg deltok sjøl på jakt i Julussa-reviret, og opplevde at mange jegere slapp ulv forbi seg, fordi de ikke hadde godt nok “tak” på den. Det var en veldig god jaktmoral, sier Gjems.

- Dere var redde for kritikk hvis det oppsto skadeskyting?

- Ja, 86 prosent av den norske befolkningen har tiltro til at jakt blir utøvd på en god måte. Da var det viktig for oss at denne tilliten er minst like god etter at jakta var gjennomført.

- Hele 17 ulver ble skutt i løpet av jaktas 12 første dager…

- Ja, god jaktledelse og organisering, og ikke minst gode sporingsforhold var årsaken til at jaktlagene greide i ta ut så mange dyr så raskt, sier Gjems.

Restdyr i revirene

Mellom 50 – 100 jegere deltok i hvert av de to jaktlagene. For første gang ble det også brukt lappetøy, totalt to mil langt, i innringingen.

- Det var også innslag av aksjonister i jaktområdene?

- Det var aksjonister ute på jakta daglig. Vi hadde bestemt oss for ikke å la oss provosere, og tok i mot dem på en vennlig måte. Det gikk veldig greit, sier Knut Arne Gjems.​

Skeptiske til ny klagenemnd

NJFF stiller seg avventende til at Regjeringen ønsker å etablere en uavhengig rovviltklagenemnd.

- Slik vi har forstått det, ønsker Regjeringen at en uavhengig nemnd skal behandle klager på vedtak i rovviltnemndene, og ikke Klima- og miljødepartementet. Det er vi skeptiske til, sier NJFFs fagleder Siri Parmann.

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå