Statsbudsjettet

NJFF kan miste deler av statsstøtten

Klima- og miljødepartementet har gjort om på tildelingen av tilskudd i sin del av statsbudsjettet for 2023. Dermed finnes det en potensiell risiko for at NJFF til neste år får mindre i tilskudd enn i år.
Klima- og miljødepartementet har gjort om på tildelingen av tilskudd i sin del av statsbudsjettet for 2023. Dermed finnes det en potensiell risiko for at NJFF til neste år får mindre i tilskudd enn i år.

Norges Jeger- og Fiskerforbund får fortsatt tilskudd på statsbudsjettet for 2023, men må søke om nær halvparten av pengene sammenlignet med i fjor.

Publisert Sist oppdatert

I dag legger regjeringen fram sitt forslag for statsbudsjett for neste år. Norges- Jeger og Fiskerforbund (NJFF) beholder driftstilskuddet på 4.861.000 kroner fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Men der forbundet i fjor fikk tildelt 4.541.000 kroner fra Klima- og miljødepartementet (KLD), har departementet i forslaget til neste års budsjett gjort posten med disse midlene søkbar.

– Relevant organisasjon

– Vi har like mye penger til fordeling i år som i fjor. Forskjellen er at midlene nå er søkbare, slik at staten kan vurdere hvordan pengene kan brukes best mulig, forklarer statssekretær Alexander Øren Heen (Sp) til Jakt & Fiske.

Rammen med søkbare midler er på vel 53.9 millioner kroner, og er altså en tilskuddsordnig til frivillige klima- og miljøorganisasjoner, samt klima- og miljøstiftelser. Hvem som får tildelt hvor mye penger, skal vurderes ut i fra faglige vurderinger i departementet.

– Jeg opplever at NJFF er en veldig relevant organisasjon som gjør veldig mye godt arbeid, og ser det som naturlig at forbundet søker om tilskudd, sier Heen.

– Ikke bekymret

Informasjonssjef i NJFF Espen Farstad er ikke bekymret over endringen i tildeling av tilskudd fra Klima- og miljødepartementet.

– Det er et godt tegn at summen som er satt av til organisasjoner er den samme som i fjor. I realiteten tror jeg overgangen til en søknadsbasert ordning er ganske udramatisk, sier Farstad.

– Viktige tiltak

Landbruks- og matdepartementet viderefører altså tilskuddet til NJFFs aktiviteter rundt jakt og fangst av høstbare viltressurser, og skriver videre i budsjettforslaget om verdien av NJFFs arbeid:

«Forbundet sine aktivitetar på området er viktige for rekruttering til jakt- og fangst. Forbundet bidreg òg til informasjon og kunnskapsutvikling om vilt og viltforvaltning.»

NOAH mister all statsstøtte

Organisasjonen NOAH for dyrs rettigheter mister derimot all støtte i årets statsbudsjett, til en verdi av 730.000 kroner.

– Dette må jeg se på som en klar politisk handling – en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold. Det er direkte uverdig, sier faglig leder Siri Martinsen i NOAH til VG.