Annonse

Solid NJFF-økonomi

NJFFs administrasjonssjef Beate Krokan Carlsson kan vise til et rekordoverskudd i 2020, til tross for krevende drift.

Få reiser og fysiske møter ga et rekordoverskudd for NJFF i 2020.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Covid-19 pandemien utløste i 2020 den verste globale økonomiske nedturen siden andre verdenskrig. Spesielt reise- og servicenæringen ble hardt rammet. Også idretten og organisasjonslivet har gått på sparebluss.

Norges Jeger- og Fiskerforbund kom derimot godt ut av «koronaåret», og kan vise til et rekordoverskudd på 7,6 millioner kroner.

– Overskuddet skyldes i stor grad betydelige besparelser på reise- og møtevirksomheten, begrenset aktivitet og kostnadsbesparelser på flere områder, sier administrasjonssjef Beate Krokan Carlsson.

NJFFs økonomi har bedret seg betydelig de seinere årene, mye på grunn av store ekstraordinære tilskudd, som i fjor utgjorde snaut 40 prosent av totale inntekter. Tippemidler alene var 10,9 mill. i 2020, mens forbundskontingenten sto for nærmere 50 prosent av inntektene.

Regnskapet viser driftsinntekter på 105 millioner, driftskostnader på 98 millioner og et årsresultat på 7,6 millioner.

Medlemsvekst

Bokført egenkapital ved årsskiftet var 51,9 mill. kroner, all time high, verdier som i som i stor grad ligger i eiendommen på Hvalstad i Asker. Forbundet har ingen langsiktig gjeld.

Nedstengning av samfunnet, og omfattende reiserestriksjoner i 2020, gjorde at Kari og Ola dyrket friluftslivet på hjemmebane som aldri før.

– Vi fikk drøyt 1500 nye medlemmer i løpet av fjoråret, med totalt 110 000 medlemmer ved utgangen av 2020. Det må vi si oss fornøyd med i et krevende år for organisasjonen, sier Krokan Carlsson til Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS