Annonse

Tiden moden for heltidsansatte

– Tillitsvalgte i en forening på vår størrelse blir fort utslitt. Vi lever med stor gjennomtrekk i styre og stell.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det sier Ragnhild Ottesen, leder i Stavanger og Rogaland JFF, landets største lokalforening med 2800 medlemmer.

På landsmøtet i fjor høst gikk hun på talerstolen og uttrykte sin frustrasjon:

– Etter denne perioden kommer jeg til å gi meg. Tillitsvalgte i en forening på vår størrelse blir utslitt og «oppbrukt», og vi lever med stor gjennomtrekk i styre og stell.

Overfor Jakt & Fiske framhever Ottesen at dugnadsånden ikke er så framtredende i de store by-foreningene. Medlemmene forventer at alt er oppe og går.

For å lette på arbeidstrykket, ønsker Stavanger og Rogaland JFF å ansette en person på timebasis som kan ta forefallende arbeid og planlegge dugnader. Men de ønsker ikke arbeidsgiveransvar.

– Det har vi ikke kompetanse til, påpeker hun.

Lokallaget har bedt NJFF sentralt om hjelp. Nå ser Ottesen lysere på situasjonen.

– Etter landsmøtet inviterte NJFF oss til et møte der vi skal se nærmere på problemstillingen, sier hun.

Stor gjennomtrekk

Hun får følge av Kjell Ove Våg. Han ble pensjonist i 2018, etter 24 års fartstid som fylkessekretær i NJFF- Rogaland.

– Målet må være å ta steget videre til en mer attraktiv og profesjonell foreningsdrift med hjelp av ansatt personell i den daglige driften. Store byforeninger, som Stavanger og Rogaland JFF, trenger oppfølging og bistand fra NJFF og fylkeslaget, påpeker han og fortsetter:

– Flere av de største lokallagene sliter med for stor gjennomtrekk i styre og utvalg. Det er et stort forbedringspotensial i forhold til aktiviteter, kurs og markedsføring. Med en mer profesjonell drift og økt aktivitet, har flere storbyforeninger potensial til å doble medlemsmassen.

Små og veldrevne

Våg drar paralleller til turistforeningen i Rogaland, som har hatt en eventyrlig vekst de siste årene. DNT- foreningene i Stavanger og Haugesund har 30 000 medlemmer, 30 administrativt ansatte og sterkere dugnadsånd enn noen gang tidligere.

Til sammenligning har NJFF 8000 medlemmer i Rogaland og to ansatte ved fylkeskontoret.

– I nedslagsfeltet til Stavanger og Rogaland JFF bor det ca. 270 000 innbyggere. Kun ca. 1 prosent av disse er NJFF- medlemmer. Samtidig finnes det små lokallag med opptil 15 prosents befolkningsoppslutning, sier Våg, som anslår at over 80 prosent av befolkningen i Rogaland bor i by eller nær bykommuner.

Etter årene i fylkessekretærstolen konstaterer Våg at det er flere av de små (100–300 medlemmer) og mellomstore (300–600 medlemmer) lokallagene som er de meste veldrevne. Her er omfanget av aktiviteter og nødvendige gjøremål på et mer overkommelig nivå enn hos de store foreningene.

Daglig leder

– I de største lokallagene forsvinner dyktige og kvalifiserte tillitsvalgte altfor fort ut gjennom dørene. Belastningen, spesielt i de tunge vervene, blir for stor.

Våg mener løsningen kan være ansettelse av administrativ hjelp i foreningen. En koordinator som holder i trådene og har den totale oversikten. I praksis en daglig leder for hele foreningsdriften.

Ikke minst barne- og ungdomsarbeidet ville tjent ekstra på en slik ansettelse, da dette arbeidet krever kontinuerlig aktivitet om en skal lykkes. Det er ikke tilstrekkelig med et lite sprell nå og da.

Våg framhever at en fast ansatt koordinator vil lette arbeidet for de tillitsvalgte, og gjøre det mer attraktivt å være tillitsvalgt.

– Jeg håper tiden er moden for at NJFF i samarbeid med noen storbyforeninger og deres fylkeslag ser på muligheten for slike ansettelser. Da må både NJFF sentralt og aktuelle fylkeslag være villige til å bidra praktisk, juridisk og med videre oppfølging.

– Lite forståelse

Den andre foreningskjempen i Rogaland er Jæren JFL, med 1780 medlemmer. Leder Torunn Kverneland Thiemer mener NJFFs måte å satse på passer best i de små og mellomstore lokallagene.

– Vi opplever lite forståelse og hjelp med våre utfordringer, sier Torunn Kverneland Thiemer, leder i Jæren JFL. Hun kunne gjerne tenkt seg en daglig leder av den store foreningen.

– Som stor forening opplever vi lite forståelse og hjelp med våre utfordringer, som f.eks arbeidsgiveransvar, regnskapshåndtering eller aktivitetsstøtte. Kverneland Thiemer understreker at en utvalgsleder hos dem håndterer dobbelt så mye som en leder i en mellomstor forening.

Dette gir slitasje, sier Kverneland Thiemer og legger til at de ville hatt god bruk for en ansatt leder/koordinator.

Profesjonaliserer frivilligheten

I likhet med lederne i de to store rogalandsforeningene, peker også Tore Engvig, leder i Oslo JFF med rundt 1700 medlemmer, på arbeidsgiveransvaret som en av bøygene.

– Vi mangler kompetansen og ville vært en dårlig arbeidsgiver, sier han.

Engvig mener det ikke er utenkelig at de i framtiden vil lønne folk i ymse posisjoner, men framhever at de allerede har modernisert driften og omorganisert en del oppgaver. Problemstilling er aktuell.

– Vi får svært mange henvendelser fra publikum. Mange av de store frivillige organisasjonene rundt oss profesjonaliserer frivilligheten, uten at det dermed er sagt at dette er løsningen for NJFF.

–Et ressursspørsmål

Fra sentralt NJFF- hold har det vært satset mye på å nå ut til nye målgrupper i urbane områder gjennom markedsføring og kommunikasjon, ifølge organisasjonssjef Knut Erik Risvik.

– Å profesjonalisere foreningsdriften vil være en god løsning, sier organisasjonssjef Knut Erik Risvik i NJFF, men påpeker samtidig at dette er et ressursspørsmål.

– Dette vil vi videreføre i 2022. Introjakter, vill mat og inkludering av fremmedkulturer er eksempler på tiltak som treffer godt i urbane områder.

På spørsmål om det vil være aktuelt å ansette daglig leder/koordinator i de største foreningene, sier Risvik at å profesjonalisere foreningsdriften vil være en god løsning.

– Vi har noen erfaringer med dette i organisasjonen. Eksempelvis kan foreninger gå sammen om å utnytte ansattressurser. Med kontingentvedtakene som ble gjort på landsmøtet, tilføres nå fylkeslagene ytterligere ressurser. Dette bør medføre innsats for å styrke foreningsdriften.

– Men vil NJFF sentralt påta seg arbeidsgiveransvar og yte hjelp til de største foreningene?

– Det har fram til nå ikke vært en aktuell problemstilling, og er jo også i høyeste grad et ressursspørsmål, sier Knut Erik Risvik.

Powered by Labrador CMS