Annonse

Statkraft tror kampen om vindmøllene blir tøff

Statkraft vil bygge flere vindmølleparker, men merker at konfliktnivået har økt. Selskapet tror striden kan bli like tøff som oljekampen i Lofoten.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft sier dagens konflikter omkring vindkraft, har klare paralleller til kampene om vannkraftutbygging på 1970- og 1980-årene, skriver Aftenposten.

– Det er en konflikt mellom naturinngrep og mer produksjon av vindkraft. Det er opplagt at konfliktnivået har økt, sier han. Konsernsjefen kobler det økte konfliktnivået med at utbyggingen skjer i en helt annen skala enn før.

Innen 1. april skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) komme med et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft. Den skal ut på høring etter å ha blitt levert til Olje- og energidepartementet.

– Det er viktig å prioritere slik at betydelige områder blir vernet mot vindkraft. Det kan ikke ende med at det skal bygges over alt, sier Rynning-Tønnesen.

Selskapet han leder er en stor utbygger av vindmøller og er for kraftproduksjon. Samtidig ønsker de regulering og en god prosess som demper konfliktnivået, sier han.

Uten en god prosess ser han for seg en ny kraftkamp lik den man så om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Powered by Labrador CMS