Annonse

NVE har pekt ut 13 vindkraft­områder

Nasjonal ramme for vindkraft skal bidra til å dempe konfliktnivået, sier NVE-direktøren. Den Norske Turistforening mener den nasjonale rammen truer sårbar natur.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

1. april la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fram forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land til Ole- og energidepartementet (OED). Rammen består av to deler; et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft, og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft. NVE pekte i fjor ut 43 aktuelle vindkraftområder. Etter en faglig vurdering er dette snevret inn til 13 områder.

– Forslaget skal bidra til å dempe miljøkonflikter, og gi bedre forutsetninger for lokalsamfunn og utbyggere, sa NVE-direktør Kjetil Lund under lanseringen mandag formiddag.

Til tross for gode forutsetninger for vindkraft, har NVE sett bort fra satsing på Hardangervidda (av hensyn til villrein, friluftsliv og naturlandskap), mens det kun er satt av ett område for vindkraft i Finnmark (reindrift).

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høyfjellet. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, sier NVE-direktøren.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg informerte at regjeringa trolig også vil åpne ett eller to områder for vindkraft til havs, men ikke innen de nærmeste år.

Skuffende
– Det er skuffende at NVE ikke slår fast at vi skal skjerme all urørt og inngrepsfri natur mot utbygging. Slike områder har store naturverdier og artsmangfold, og gir mulighet for helt spesielle naturopplevelser, og burde ikke bygges ned, sier styreleder i DNT, Per Hanasand.

Hanasand viser til at store områder i Trøndelag, Østfold og rundt Haugesund er blant dem som NVE peker ut.

Ønsker havvind
Også Miljøpartiet de Grønne reagerer på NVEs rapport.

– For å kunne gjennomføre det grønne skiftet trenger vi noe vindkraft på land, men vi kan ikke akseptere naturødeleggelsene som NVEs rammeplan kan legge opp til, sier talsperson Arild Hermstad i MDG.

Han understreker at partiet ønsker en storstilt satsing på vindkraft, men mener denne må skje til havs og ikke på land.

Innen 2030 vil partiet at nær 70 prosent av dagens strømproduksjon skal stamme fra havvind.

– Bør bli bindende
SV gir ros til NVEs plan.

– Vi er glade for at Stølsheimen, som Miljødirektoratet gikk imot å bygge ut i, ikke er et av områdene NVE mener det kan bygges vindkraft i, sier miljø- og energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken. Han mener NVEs rapport bør bli bindende.

SV vil ha en pause i behandlingen av nye vindkraftutbygginger til den nasjonale vindkraftplanen er ferdigbehandlet.

NVE har pekt ut følgende områder:

Vest-Finnmark
Namdal (Nordland og Trøndelag)
Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre
Indre Sør-Trøndelag
Sunnmøre og Nordfjord
Sunnfjord og Sogn (Sogn og Fjordane)
Nordhordland og Gulen (Sogn og Fjordane og Hordaland)
Sunnhordland og Haugalandet (Hordaland og Rogaland)
Vest-Agder og Rogaland
Aust-Agder
Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold
Østfold
Nordre Hedmark

Powered by Labrador CMS