Annonse

Ønsker miljø­design i vann­magasiner

Det er trolig et stort potensial for å bedre gyteområdene for fisk som lever i landets rundt 1200 kraftmagasiner. Her fra Nyhellermagasinet på grensen mellom Sogn og Fjordane og Viken.

Hva betyr kraftregulering for fisk som lever i kraftverksmagasinene? Det kan såkalt miljødesign gi oss svar på.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Norge har hundrevis av regulerte innsjøer, men vi vet lite om hva reguleringene betyr for fisk som lever i disse innsjøene. Kunnskapen er rett og slett for dårlig, sammenlignet med hva vi vet om tilstanden i regulerte elver. Her har forskningen levert konkrete råd i form av håndbøkene «Miljødesign for laks» og «Miljøvirkninger av effektkjøring».

– Selv om det foreløpig ikke finnes en miljødesignhåndbok for regulerte innsjøer, er konklusjonen vår er at det er mulig å lage miljødesign også for vannmagasiner, sier forskningssjef Ingeborg Palm Helland ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). En nylig rapport fra HydroCern er et oppspill til videre forskning.

Satser på habitattiltak
Helland framhever at kunnskapen ofte er mangelfull om hvor fisken gyter og hvor ungfisken oppholder seg i slike reguleringsmagasiner. Dybdekart og temperaturmålinger er også mangelvare.

– Utsetting av fisk har vært det vanligste tiltaket i magasiner, men nå ønsker forvaltningen å redusere bruken av settefisk. I stedet satses det på habitattiltak som sikrer at fisken kan ha naturlig gyting.

– Hvilke tiltak kan være aktuelle i reguleringsmagasiner?

– Blant annet forbedring av gyteområder for innsjøgytende fisk og utlegg av skjul for ungfisk i strandsona. Å endre tappemønster til kraftverket kan være et annet grep. Målet må være å finne optimale måter å balansere behovene til en fiskebestand med nødvendigheten for kraftproduksjon, påpeker Ingeborg Palm Helland.

Nå ønsker forskerne å starte et tverrfaglig prosjekt hvor de kan jobbe sammen med forvaltning og kraftbransjen.

Powered by Labrador CMS