Annonse

Ulovlig kveitefiske i Skagerrak

– Svært uheldig

Fiskeriministeren kaller det ulovlige kveitefisket i Skagerrak «svært uheldig», men sier det er uaktuelt å stenge danske fartøyer ute.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Praksisen som NRK og Dagbladet har rettet søke- lyset mot er svært uheldig. Dette vil jeg ta opp med min danske kollega, fiskeriminister Rasmus Prehn, som jeg etter planen skal treffe før sommeren. Dette sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til Jakt & Fiske.

Departementet vil også vurdere styrket kontroll av fartøyene i Skagerrak.

Det var i mars at NRK, bl.a. i samarbeid med sportsfiskerne Atle Høidalen og Lars Christian Holte, avslørte hvordan danske trålere har drevet målrettet og ulovlig bunntråling etter gytemoden kveite i farvannene utenfor Jomfruland i Vestfold og Telemark.

Les også: 407 anmeldelser etter kontroll av ulovlig fiske

Fiskerne benektet dette, men posisjonsdata fra Kystverket og bilder de selv hadde lagt ut på Face- book, dokumenterte noe annet.

Vil ikke stenge ute

– Vil du forby danske trålere å fiske i norsk økonomisk sone i Skagerrak?

– Siden 1966 har Norge, Sverige og Danmark hatt en trepartsavtale om fiske i Skagerrak. Avtalen gir gjensidige rettigheter om å fiske i inntil fire nautiske mil i hverandres territorialfarvann. Vi er forpliktet til å respektere avtalen i tråd med internasjonal rett, sier fiskeriministeren.

Han konkluderer med at en ensidig utestengelse av fartøy fra våre nabostater ikke er aktuelt, men legger til:

– Alle fartøy som fisker i norske farvann plikter å gjøre seg kjent med og overholde norske reguleringer. Dette er en selvfølge, sier Bjørnar Skjæran.

Les også: Storaksjon mot ulovlig hummerfiske i Sunnhordland

– Si opp avtalen

Sportsfisker Lars Christian Holte.
Sportsfisker Lars Christian Holte.

Sportsfisker Lars Christian Holte fra Siljan, den ene av de to som tipset om den ulovlige trålaktiviteten, er skuffet over svaret fra Bjørnar Skjæran.

– Ministeren er vag og svak i sine svar, men dette er dessverre som forventet. Dette antakelig fordi Skagerrak har liten økonomisk interesse for norske fiskerier, grunnet av overfiske over lang tid – og dermed ødelagte fiskebestander, sier Holte.

Sportsfiskeren understreker at avtalen er ettårig, og at Norge dermed står fritt til både endre og si den opp.

NJFF tar opp kampen

NJFF Vestfolds Øystein Cock Rønning.
NJFF Vestfolds Øystein Cock Rønning.

– At danske fiskere soper opp kveite i gyte- tida, er veldig provoserende. De påsto først at de ikke fisket etter kveite, og deretter at de ikke kjente reglene. Dette kan de ikke dekke seg bak, sier en oppbrakt regionsekretær i NJFF-Vestfold, Øystein Cock Rønning.

Regionsekretæren, som selv driver sports- fiske etter kveite i Troms hvert år, sier han har undret seg over hvordan man har klart å gjenoppbygge kveitebestandene både i nord og vest, men ikke i sør.

Han mener det ulovlige fisket kan være noe av forklaringen. NJFFs regionlag rundt Oslofjorden-Ska- gerrak samler seg nå, sammen med NJFFs fagavdeling, for å vurdere hva man kan gjøre med situasjonen i dette havområdet.

Powered by Labrador CMS