Laksedød i Alaska knyttes til varmere elver

Omfattende laksedød i Alaska skyldes trolig økt temperatur i elvene som følge av en rekordvarm sommer, opplyser delstatens fiskerioppsyn.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Dermed kan også laksen føres opp på listen over arter som ble berørt av rekordhøye temperaturer i delstaten lengst nordvest i USA. I vassdrag over hele Alaska har det dukket opp død laks, noe som trolig henger sammen med høyere vanntemperatur eller lav vannstand i elvene, sier Sam Rabung, sjefen for kommersielt fiske i Alaskas fisk- og viltforvaltning.

Etaten har ikke tallfestet tidligere forekomster av varmerelatert fiskedød, ettersom dette som regel oppstår sporadisk, forteller Rabung. Denne gangen skal forskerne i etaten hans analysere og oppsummere det som har skjedd.

– Hvis vi har flere år som dette på rad, da tror jeg vi har et stort problem, sier Rabung.

Hvert år er død fisk et vanlig syn i elvene. Stillehavslaksen dør når hunnen har lagt egg og hannen har befruktet dem. Det som har skapt bekymring i år, er at flere av de døde fiskene var fulle av rogn og altså hadde dødd før de fikk gyte.

– Dette er i tråd med det forskere, inkludert meg selv og mine kolleger, har advart mot som en sannsynlig hendelse. Vi må forberede oss og ikke være overrasket om dette skjer i fremtiden også, for det vil det gjøre, sier fiskeforsker Peter Westley ved University of Alaska Fairbanks.

En varm junimåned i Alaska ble etterfulgt av den varmeste måneden som noensinne er målt i delstaten. Gjennomsnittstemperaturen i juli var 14,5 grader celsius, 3 grader høyere enn det historiske snittet. Det finnes dokumenterte målinger tilbake til 1925.