Usikre utsikter for buejakt i Danmark

Manglende innrapporteringer fra forsøksordningen med buejakt på storvilt i Danmark gjør at jakta forlenges til 31. august. Deretter blir det avgjort om jaktformen blir endelig tillatt eller forbudt.
10. januar 2022

Siden 2018 har Danmark hatt en forsøksordning med buejakt på storvilt. Buejakt på småvilt, inkludert rådyr, er tillatt fra tidligere, og ikke en del av forsøksordningen. 

I alt 140 kronhjort og dåhjort ble felt med pil og bue i Danmark gjennom forsøksordningen, som ikke har gitt mer enn usikre resultater. Den nylig publiserte rapporten om ordningen er bygget på litteraturstudier, jegernes egne rapporteringer og fakta fra det såkalte Schweiss-registeret, som består av cirka 190 hundeførere som utfører ettersøk påskutt vilt. 

Misforhold på innrapporteringer

Med prøveordningen ønsket den danske Miljøstyrelsen å fastslå om det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å skyte store hjortevilt med pil og bue. Misforhold mellom buejegernes rapporteringer og schweisshundeførernes rapporteringer, er det foreløpige datamaterialet for mangelfullt til å trekke noen endelige konklusjoner.

Framfor å konkludere, vil prøveordningen derfor videreføres til 31. august 2022. Miljøstyrelsen innskjerper også kravene for rapportering. Alle felte hjortevilt skal registreres korrekt med dato og relevante detaljer, eksempelvis dyrets reaksjon på skuddet. 

Rådyr og småvilt 

Danmark har hatt buejakt på rådyr og småvilt i mange år, noe som ifølge Norges Buejegerforbund har vært fulgt tett opp med rapportering og statistikker og som fastslår at pil og bue er godt egnet til jakt.

– Dette startet også som en prøveordning og ble seinere en ordinær jaktform, fordi resultatene viste at pil og bue til jakt var helt på høyde med våpen med kruttladning.  

Hauglid påpeker også at norske buejegere har jaktet i andre land i en årrekke og felt et betydelig antall større vilt. 

– Vår erfaring at det ikke er noen forskjell av effekten av en pil i et større vilt, som for eksempel villrein, hjort eller antiloper sammenlignet med rådyr. 

Siste fra Jakt

Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser lørdag fra Odda til Geilo for å markere sin motstand mot håndteringen av skrantesjuka på Hardangervidda. Foto: Privat
Skrantesjuke:

Organiserer «opprørsbuss» til reinsmøte

Reinsjeger Mats Holtmoen og over 50 andre lokale jegere reiser til høstmøtet for viddareinen. Målet er å vise motstand mot håndteringen av CWD.
Skrantesjuke:

– Ekstra bukkeuttak er det minste av hardangerreinens bekymringer

Sekretæren i Hardangervidda villreinutval synes det er fint med lokalt engasjement, men mener lokale jegere og fjellstyrer må løfte blikket.
Nå kan du tjene inntil 2500 kroner på revejakta, forutsatt at du blir godkjent deltaker i Veterinærinstituttets overvåkingsprogram og leverer godkjente prøver å av tunge, lever og avføring. Foto: LexussK / iStockphoto

Nå kan du få inntil 2500 kroner for revejakta

Om du registrerer deg hos Veterinærinstituttet, kan du bidra i overvåkingen av parasitten dvergbendelorm – og tjene penger på revejakta.

På forsiden nå