Usikre utsikter for buejakt i Danmark

Manglende innrapporteringer fra forsøksordningen med buejakt på storvilt i Danmark gjør at jakta forlenges til 31. august. Deretter blir det avgjort om jaktformen blir endelig tillatt eller forbudt.
10. januar 2022

Siden 2018 har Danmark hatt en forsøksordning med buejakt på storvilt. Buejakt på småvilt, inkludert rådyr, er tillatt fra tidligere, og ikke en del av forsøksordningen. 

I alt 140 kronhjort og dåhjort ble felt med pil og bue i Danmark gjennom forsøksordningen, som ikke har gitt mer enn usikre resultater. Den nylig publiserte rapporten om ordningen er bygget på litteraturstudier, jegernes egne rapporteringer og fakta fra det såkalte Schweiss-registeret, som består av cirka 190 hundeførere som utfører ettersøk påskutt vilt. 

Misforhold på innrapporteringer

Med prøveordningen ønsket den danske Miljøstyrelsen å fastslå om det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å skyte store hjortevilt med pil og bue. Misforhold mellom buejegernes rapporteringer og schweisshundeførernes rapporteringer, er det foreløpige datamaterialet for mangelfullt til å trekke noen endelige konklusjoner.

Framfor å konkludere, vil prøveordningen derfor videreføres til 31. august 2022. Miljøstyrelsen innskjerper også kravene for rapportering. Alle felte hjortevilt skal registreres korrekt med dato og relevante detaljer, eksempelvis dyrets reaksjon på skuddet. 

Rådyr og småvilt 

Danmark har hatt buejakt på rådyr og småvilt i mange år, noe som ifølge Norges Buejegerforbund har vært fulgt tett opp med rapportering og statistikker og som fastslår at pil og bue er godt egnet til jakt.

– Dette startet også som en prøveordning og ble seinere en ordinær jaktform, fordi resultatene viste at pil og bue til jakt var helt på høyde med våpen med kruttladning.  

Hauglid påpeker også at norske buejegere har jaktet i andre land i en årrekke og felt et betydelig antall større vilt. 

– Vår erfaring at det ikke er noen forskjell av effekten av en pil i et større vilt, som for eksempel villrein, hjort eller antiloper sammenlignet med rådyr. 

Siste fra Jakt

Skytebaneregister i boks

Etter et års møysommelig arbeid, er NJFF klar med en oppdatert oversikt over alle landets jaktskytebaner.

Slik tar du vare på jegerprøvekandidaten

Av de rundt 10 000 kandidatene som avlegger jegerprøven årlig, strever over halvparten med å komme seg på jakt. – Tilrettelagte jakter og skytebaner er nøkkelen for å huke tak i ferske jegere, fastslår leder i Skien JFF, Ole Martin Meland.

SSB: Flere felte villrein

Det ble i høst felt 5.652 villrein, 962 flere enn i 2020.

På forsiden nå