Annonse

– Buejakt er effektiv og human jakt

Posteringsjakt med pil og bue. Danmark, 2022.

Et finsk forskningsprosjekt felte 100 hjort med rifle og 130 med bue. Nå er konklusjonen klar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Buejakt er både effektivt og humant. Det er konklusjonen til et finsk doktorgradsarbeid som har sammenlignet reelle jaktsituasjoner på frittgående hvithalehjort tilbake til 2019.

Under forskningen ble 100 hjort felt med rifle, mens 130 vilt ble felt med bue. Videoopptak, blodprøver av felt vilt og samlet data om jaktsituasjon og utstyr brukes for å finne ut av om jakt med bue kan være like humant som storviltjakt med rifle.

Selv om doktorgradsavhandlingen ikke er disputert, er konklusjonen allerede klar.

Etterlengtet studie

Den finske veterinæren Mikaela Sauvala står bak studien, som er gjort i samarbeid med universitetet i Helsinki og finansiert gjennom det finske Landbruks- og skogsdepartementet. Det finske buejegerforbundet har tilrettelagt for gjennomføring av studien.

– Resultatene er ikke overraskende, og viser at jakt med bue er like effektivt og humant som jakt med rifle, sier Erling Flatby i Norges Buejegerforbund (NBJF) til Jakt & Fiske.

Grønt lys i Danmark

Nylig leverte Viltforvaltningsrådet i Danmark en enstemmig vedtatt anbefaling til landets miljøminister om å tillate buejakt på permanent basis, etter at det under et treårig forsøksprosjekt ble felt 282 hjortevilt under buejakt, melder Danmarks Jægerforbund.

Viltforvaltningsrådet har blant annet representanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dyrenes Beskyttelse er representert i rådet. Alle medlemmene gikk inn for å tillate buejakt på permanent basis.

I en oppsummerende rapport om prosjektet, fremheves det likevel behov for et sikrere vitenskapelig grunnlag om effektiviteten av ulike jaktvåpen.

– Den finske studien er akkurat den vitenskapelige dokumentasjonen både danske, svenske og norske myndigheter har ventet på, mener Flatby i NBJF.

Når doktorgraden er klar, vil NBJF bruke den nye forskningen til fortsatt å jobbe målrettet for å skaffe til veie vitenskapelig dokumentasjon som myndighetene har etterlyst, slik at beslutningstakerne skal få et trygt og solid grunnlag å vedta avgjørelsene på.

Erling Flatby i Norges Buejegerforbund på rådyrjakt med pil og bue i Danmark, høsten 2022.

Mulig lovendring i Norge

Jakt med pil og bue er tillatt i svært mange land i verden, inkludert våre naboland Finland og Danmark. Men i Norge er det kun kruttladete våpen som er tillatt brukt til jakt.

I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden fra NBJF om et treårig prøveprosjekt med buejakt i Norge. Begrunnelsen lå nettopp i fravær av vitenskapelig dokumentasjon på at felling med pil og bue ivaretar dyrevelferden like godt som avliving med skytevåpen.

For to år siden ba senterpartipolitiker Ole André Myhrvold om en bekreftelse på at viltlovens paragraf 20, som stadfester krav om bruk av skytevåpen under jakt, vil vurderes ved den pågående revisjon av viltloven. Det bekreftet daværende landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Historisk

Hjemme i Norge har professor Jon Martin Arnemo forsket på sårballistikk i over 20 år. Arnemo sier det foreligger mengder av rapporter og vurderinger fra både Danmark, Sverige, og en rekke andre land, men at de færreste er systematisk nok til å holde vitenskapelig kvalitet.

– Dette er trolig første gang i verdenshistorien at buejakt vurderes med vitenskapelige metoder, forteller professor Jon Martin Arnemo ved Høgskolen i Innlandet.

Han tar forbehold om at doktorgraden er av god nok kvalitet til ikke å bli underkjent.

Mer om dette temaet fra i fjor:

Powered by Labrador CMS