Den rekordstore hjortebestanden har resultert i at innmarka stedvis oversvømmes av hjort, med betydelige beiteskader som resultat. Foto: Tore Wuttudal

Hjort og gjess er viltvinnerne

Aldri har det blitt felt mer hjort her i landet, aldri er det skutt flere gjess. Dette er suksessartene i den norske jakta de siste tiårene. Her kan du lese om årsaken til den eventyrlige utviklingen.
11. desember 2021

Hjorten er sjelden å se og vanskelig å få.

Det begynner å bli noen år siden utsagnet hadde gyldighet, selv om hjorten fortsatt er et krevende jaktobjekt, både i furuliene på Vestlandet og i de dype granskogene på Østlandet og Sørlandet.

Bommet grovt

Kvotene må opp

Til dekket bord   

130 000 grågås

Bør skyte 40 000 gjess

Rekordstor bestand

Runner up

Mindre oppmerksomhet

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Skytebaneregister i boks

Etter et års møysommelig arbeid, er NJFF klar med en oppdatert oversikt over alle landets jaktskytebaner.

Usikre utsikter for buejakt i Danmark

Manglende innrapporteringer fra forsøksordningen med buejakt på storvilt i Danmark gjør at jakta forlenges til 31. august. Deretter blir det avgjort om jaktformen blir endelig tillatt eller forbudt.

Slik tar du vare på jegerprøvekandidaten

Av de rundt 10 000 kandidatene som avlegger jegerprøven årlig, strever over halvparten med å komme seg på jakt. – Tilrettelagte jakter og skytebaner er nøkkelen for å huke tak i ferske jegere, fastslår leder i Skien JFF, Ole Martin Meland.

På forsiden nå