I 2010 var prisen 74 kroner per kilo for elgokse på Statskog- terreng i Nordland. Ti år seinere var prisen steget til 80 kroner kiloen. Målt mot konsumprisindeksen og lønnsveksten, har jakta blitt billigere i løpet av de siste ti årene. Foto: Kjell-Erik Moseid

Jakta har blitt billigere

I Rogaland er det press på rypejakta, men jevnt over har jakta blitt rimeligere i løpet av de ti siste årene. Det viser vår store landsdekkende prisundersøkelse.
03. mai 2021
Prisene på hjortejakt har stått stille de siste ti årene, målt mot konsumprisindeksen.

Den såkalte Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. I perioden 2010–2020 har prisene i Norge ifølge konsumprisindeksen steget med 21,8 prosent.

Seniorrådgiver Terje Olav Rundtom i Statistisk sentralbyrå understreker at disse verdiene ikke sier noe om hva enkeltvarer bør eller skal koste.

Billige hjorteløyver  

Terrengavhengig

Ungdom presses ut

Les også:

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Rødlista:

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Håp om å utrydde skrantesjuken - her er anbefalingen

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.

På forsiden nå