Solemskogen JFF kan tilby unge jegere rådyr- og småviltjakt omtrent fra trappa i Oslo. Her fra den sørlige delen av terrenget, i skogområdet øst for Maridalen – 15 km fra Karl Johan! Foto: Atle Skjelde

Billigere rådyrjakt – press på rypeterrengene

Hvordan har prisutviklingen vært på rådyr- og småviltjakt i bynære terreng?
03. mai 2021

I Nordmarka i Oslo er Løvenskiold- Vækerø AS, en av landets største private grunneiere, en betydelig jaktutleier. Her har blant annet Solemskogen JFF leid et bynært rådyr- og småviltterreng i 25 år. Et terreng som i dag utgjør ca. 21 000 dekar.

Jaktutvalgsleder i Solemskogen JFF, John Berntzen, fremhever det gode samarbeidet med grunneier og sier seg storfornøyd med leieavtalen.  

Broket bilde

Prispress

Les også:

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Løvenskiold-Fossum har sagt opp alle leietakere av småviltjakt i Telemark. Nå er det uklart mod et er Skien JFF eller Telemark JFF som får tegne ny avtale med den store grunneieren. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Løvenskiold-Fossum sier opp småviltjegerne

Alle tidligere leietakere kan vinke adjø til småviltjaktavtalene sine med Løvenskiold i Telemark.

På forsiden nå