Solemskogen JFF kan tilby unge jegere rådyr- og småviltjakt omtrent fra trappa i Oslo. Her fra den sørlige delen av terrenget, i skogområdet øst for Maridalen – 15 km fra Karl Johan! Foto: Atle Skjelde

Billigere rådyrjakt – press på rypeterrengene

Hvordan har prisutviklingen vært på rådyr- og småviltjakt i bynære terreng?
03. mai 2021

I Nordmarka i Oslo er Løvenskiold- Vækerø AS, en av landets største private grunneiere, en betydelig jaktutleier. Her har blant annet Solemskogen JFF leid et bynært rådyr- og småviltterreng i 25 år. Et terreng som i dag utgjør ca. 21 000 dekar.

Jaktutvalgsleder i Solemskogen JFF, John Berntzen, fremhever det gode samarbeidet med grunneier og sier seg storfornøyd med leieavtalen.  

Broket bilde

Prispress

Les også:

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Rødlista:

Villrein inn - rypa ut

Artsdatabanken har mottatt innspill til oppdatert rødliste.

Håp om å utrydde skrantesjuken - her er anbefalingen

Høyt bukkeuttak og generell bestandsreduksjon er blant tiltakene Miljødirektoratet og Mattilsynet foreslår for å bekjempe skrantesjuke blant villrein på Hardangervidda.

Stadig flere kvinner er jegere

Andelen kvinner i jegerregisteret har økt jevnt og trutt. Ved utgangen av jaktåret 2020/2021 var den nesten dobbelt så høy som for 20 år siden.

På forsiden nå