Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.
21. september 2020

Bruk av villsvinfeller er tillatt i blant annet Sverige og Tyskland, og Miljødirektoratet har gitt det grunneierbaserte Villsvinprosjektet tillatelse til å teste ut ulike typer villsvinfeller også her hjemme.

Innen utgangen av september i år skal fire feller være satt ut, to blir plassert i hhv. Aremark og Halden i Østfold, og to i Kongsvinger-regionen i Hedmark.

Ifølge Villsvinprosjektet er det lagt vekt på at dyrevelferden skal være ivaretatt så godt som mulig. Alle fellene fanger villsvinene levende, og er konstruert slik at fangede dyr skal kunne avlives raskt og humant. Det skal også være enkelt å slippe fri eventuelle ønskede arter eller individer som går i fella, som sugger med unger eller rådyr.

Supplement til jakt
– Praktiske erfaringer har vist at fellefangst av villsvin kan være effektivt, men det er kun å betrakte som et supplement til vanlig jaktutøvelse. Fellefangst kan være en aktuell beskatningsform i områder der vanlig jakt er vanskelig, f.eks. i mer tettbygde strøk, sier skogkonsulent Maximillian M. Zimmermann i NORDSKOG. 

I Norge har villsvinet etablert seg i indre deler av Østfold, Akershus og Hedmark. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) beregner den norske bestanden til 400-1200 dyr, men mener vi står foran en stor vekst og spredning om det ikke settes i verk tiltak raskt.

I Sverige felles det nå rundt 115 000 villsvin per år, og bestanden er økende. Villsvin kan overføre den smittsomme virussykdommen arikansk svinepest til besetninger med tamgris, samt forårsake skader på landbruksarealer. Afrikansk svinepest er foreløpig ikke bekreftet i Norden.


Villsvin er nattaktive dyr med stor reproduksjonsevne, og det kan være vanskelig å kontrollere bestanden. Foto: Jmrocek/Istockphoto

Villsvinprosjektet

Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. Prosjektet er finansiert av Østfold fylkeskommune og jordbruksavtalen 2019. Formålet er å bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) la fram i november 2019.

NJFF: Kurs og trening for jakt og ettersøk

NJFF har utarbeidet kurs og relevante treningsmuligheter for villsvinjegere, tilrettelagt ut fra etterspørsel. I tillegg er det utviklet egne kurs for ettersøk av villsvin.
– I dag er det grunneiernes organisering av jaktområder og tilrettelegging for jegere som er flaskehalsen i villsvinforvaltninga. Vi har håp om at handlingsplanen fra LMD og KLD kan bidra til et godt samarbeid mellom rettighetshavere og jegere i større områder, sier viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF.

Siste fra Jakt

De norske damene skjøt som vanlig strålende. Råest var Tonje Fuglås Kvendbø, her flankert Siv Eriksen (t.v) og Siri Marlen Hemstad. Foto: Vidar Nilsen
Jaktskyting:

Finsk dominans i nordisk

Det ble finsk dominans på hjemmebane både individuelt og i lagkonkurransen under det nordiske mesterskapet i jaktskyting. I dameklassen var det derimot Norge som regjerte, anført av Tonje Fuglås Kvendbø.
Vi har samlet våre beste tips for at du skal lykkes på bukkejakta. Foto: Simon Åsheim
Bukkejakt:

Alt du må vite om bukkejakt

Kribler det i kroppen før årets bukkejakt? Vi har samlet våre beste råd for å hjelpe deg å felle råbukken.
Du har større sjanse for å treffe når det gjelder om du trener regelmessig på skytebanen. Jegertrap er et utmerket skyteprogram for alle som jakter med stående fuglehund. Foto: Torgeir W. Skancke
Hagleskyting:

Slik bør du trene før jakta

Før jakta er det lurt å trene mer enn bikkja og bakbeina. Vi hjelper deg å velge riktig skyteprogram for din jakt.

På forsiden nå