Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.
22. september 2020

Rakkelhanen er mindre enn en tiur, men større enn en orrhane. Lenge har denne hybriden vært regnet som ufruktbar ute i naturen. Det er tidligere vist at rakkelhaner i fangenskap er fruktbare og kan produsere avkom, men det har ikke vært kjent om dette også gjelder rakkelhaner i naturen. Nå viser altså DNA-undersøkelser hos NINA at rakkelhaner i naturen kan få avkom, skriver instituttet på sin hjemmeside.

– I områder med mangel på tiur kan ei røy oppsøke orrfuglleiken og pare seg med den dominerende rakkelhanen. At resultatet blir levedyktige avkom er ikke vist, før nå, forteller Oddmund Kleven, genetiker i NINA.

Ble overrasket
Sammen med kollegaer i NINA undersøkte han arvematerialet til en antatt storfugl-orrfugl hybrid, som ble skutt under lovlig jakt i Nord-Norge. Den lignet i utseende på en liten tiur, men hadde de karakteristiske metallisk blålilla brystfjærene til en orrhane. Det de fant var overraskende.

– Fuglen hadde ulikt antall alleler (genvarianter, red. anm) fra storfugl og orrfugl, så den kunne ikke være en krysning mellom ren storfugl og ren orrfugl. Førstegenerasjonshybrider har som kjent like mange alleler fra mor og far. Så en av foreldrene måtte være en hybrid. Fra litteraturen er det kjent at rakkelhøner er sterile, så det må ha vært en rakkelhane som var far til den undersøkte fuglen, som hadde 3/4 arvemateriale fra storfugl og 1/4 fra orrfugl. I tillegg bekreftet en analyse av mitokondrielt DNA, som nedarves fra mor, at rakkelhanen hadde fått avkom med en røy og ikke en orrhøne, forklarer Kleven.

Dette eldre klippet fra Ut i Naturen på NRK viser en rakkelhane som herjer med konkurrentene på en orrhaneleik (Advarsel: Sterke scener).

Her finner du hele artikkelen i European Journal of Wildlife Research om studien . 

Siste fra Jakt

Rypejegere svindlet

Flere rypejegere fra Sørlandet har anmeldt en mann fra Telemark som har leid ut et 12.000 daa fjellterreng han ikke disponerte. Mannen skal ha fått utbetalt over 60.000 kroner.

Rådyr lever farligst i trafikken i Trøndelag

Rådyr, elg og hjort lever farlig i trafikken, spesielt i høstmånedene. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag om høsten i jaktåret 2019–2020.

Skrantesjuken på Hardangervidda er blodig alvor

Sjansen for å bli kvitt skrantesjuke (CWD) i Norge er kraftig redusert etter funnet på Hardangervidda. – Dette er så å si det ultimate marerittet, sier professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.

På forsiden nå