– Folk melder ikke fra om vilt­på­kjørsler

Ikke alle vet hva man skal gjøre ved en viltpåkjørsel. KJører du videre uten å melde fra, kan det medføre straff.
28. oktober 2019

Hvert år blir flere tusen hjortevilt påkjørt i trafikken. Dette skjer over hele landet, til tross for ulike tiltak som gjerder, skogrydding, utlegging av saltsteiner og fôr. Det er ikke straffbart å kjøre på et dyr, men ifølge veitrafikkloven kan du faktisk straffes om du lar være å melde fra.

Bjarte Erstad, leder i Tysnes Jakt- og Fiskelag er oppgitt over bilister, som kjører videre uten å varsle etter viltpåkjørsler. Bare i Tysnes kommune i Hordaland ble det gjennomført 47 ettersøk i fjor, omtrent ett ettersøk i uka.

– Det er for mange. Det kan være mange årsaker til at folk ikke melder fra, som f.eks. dårlig informasjonsarbeid, eller frykt for hva som vil skje. Vi som gjennomfører et ettersøk ønsker ikke å vite hvorfor – bare hjelpe dyra raskest mulig.

Folkeopplysning

Erstad kan fortelle om flere kjedelige opplevelser langs veiene.

– Vi har flere ganger opplevd at forbipasserende ser alvorlig skadde dyr langs veien, uten at det er blitt meldt inn. Slike syn kan oppleves traumatisk, men hjelpa er kun ett telefonnummer unna.

Erstad mener man kan ikke forvente at alle vet hva man skal gjøre ved en viltpåkjørsel, men oppfordrer folk lokalt til å varsle direkte til ettersøkslaget.

– At andelen viltpåkjørsler øker i vår kommune, har trolig sammenheng med at vi er blitt flinkere til å opplyse om arbeidet vi gjør. Folkeopplysning er nøkkelen, avslutter Bjarte Erstad.


NJFFs samarbeidspartner Gjensidige har laget et viltbånd, som kan skaffes hos ditt lokale fylkeskontor.

Gode råd ved viltpåkjørsel

Dersom du kjører på et dyr, er første bud å melde fra. Politiet varsler viltnemnda i den aktuelle kommunen. Viltnemnda rykker ut og vurderer hva som skal skje med fallviltet. Ved mindre alvorlige ulykker, kan det gis tillatelse til å kjøre videre dersom ulykkesstedet er tydelig merket.


  1. Sikre skadestedet

    a) Plasser bilen slik at den er synlig og skjermer skadested.

    b) Sett på nødblink og parkeringslys.

    c) Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
  2. Ring politiet02800, eller kontakt viltnemnda i den aktuelle kommunen.
  3. Marker påkjørselsstedet dersom dyret forlot veien.
  4. Diriger trafikken om nødvendig.

 

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå