Her stenger Statskog fuglejakta

Svært lav kyllingproduksjon for rype og skogsfugl, gjør at Statskog ser seg nødt til å stenge flere av sine områder, og samtidig innføre svært lave kvoter der det åpnes for jakt i Sør-Norge. Lengre nord er utsiktene litt bedre, men også her vil flere områder bli stengt for jakt i år.
30. august 2019

– For oss er bærekraftig forvaltning overordnet alt annet. Våre data tilsier at vi nå skal være forsiktige i mange områder. Samtidig innretter vi reguleringene slik at svært mange kan opprettholde sine jakttradisjoner, selv om det kanskje må skje et annet sted enn før, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

En rekke områder blir stengt for jakt. Jegere som allerede har kjøpt jaktkort får nå beskjed om stengningen, og får refundert pengene.
Nordland og Troms

I Nordland og Troms blir det innført både dagskvoter og begrensning av antall jegere som får jakte. I Troms blir dessuten 12 områder stengt for jakt.

– Alt i alt er det fortsatt gode muligheter for jegerne å komme seg ut på jakt, samtidig som vi verner om bestanden gjennom reguleringstiltakene i vi innfører, sier Breisjøberget.

Sør-Norge
I Sør-Norge innfører Statskog meget streng regulering over hele linja. De populære jaktområdene Njardarheim og Ljørdalen blir stengt for jakt. På alle andre Statskog-områder i Sør-Norge settes dagskvoten så lavt som overhodet mulig.

– Svært lave kvoter er ikke populært, men det er først når kvoten settes helt ned til en fugl per dag at den har særlig effekt. Da bidrar den til at flere kan jakte uten at presset på bestanden blir for stort, sier Breisjøberget.

Midt-Norge
Statskog har dialog med lokale interesser før de endelige reguleringstiltakene settes og bekjentgjøres. Disse møtene, blant annet for Femundsmarka i Røros, er ennå ikke avholdt. Reguleringer blir bekjentgjort på det enkelte tilbud på inatur.no.
Slik reguleres høstens rype- og skogsfugljakt i Norge hos Statskog
 
Troms

  • 12 områder: Stengt for jakt
  • 11 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger
  • 51 områder: Dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Salten

  • 9 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
  • 18 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Helgeland

  • 19 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
  • 40 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger

Midt-Norge
Statskog har møter med lokale interesser torsdag. Reguleringer blir bekjentgjort på det enkelte tilbud på inatur.no.

Sør-Norge

  • Njardardarheim stenges for jakt.
  • Ljørdalen stenges for jakt.
  • Alle øvrige områder: Begrensing på antall jegere, dagskvote på 1 skogsfugl (brunfugl fredet) og 1 rype per jeger

 

Siste fra Jakt

Skrantesjuke:

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Flere bjørner, men færre binner i norske skoger

I fjor ble det registrert 148 brunbjørner i Norge, en økning på sju prosent fra året før. Det er det høyeste antall bjørner registrert i landet siden 2013.

Hver sjuende jeger er kvinne

– Dette er gledelig lesing og viser at vår langsiktige satsing på å få flere kvinner ut på jakt virker, sier organisasjonskonsulent i NJFF, Silje Klæbo. Nye tall fra SSB viser nemlig at antallet kvinnelige jegere i Norge øker jevnt og trutt.

På forsiden nå