Nå gjenstår det å se om villreinen i Nordfjella sone 2 kan friskmeldes for CWD. Hvis ikke, blir drømmen om Raudafjell skrinlagt, skriver Villreinen i sin årbok 2019. Foto: Torgeir W. Skancke

Vil opprette nytt villrein­område

Miljødirektoratet er positive til å opprette Raudafjell som et eget villreinområde, etter søknaden fra interimsstyret for Raudafjell villreinområde på tampen av fjoråret.
22. juli 2019

I dette fjellområdet, mellom Voss, Ulvik og Aurland, har det ikke vært drevet reinjakt siden slutten av 60-tallet. Men nå har reinen fra Nordfjella sone 2 begynt å bruke området. Det har vært registrert kalving i en flokk som har oppholdt seg fast i området, og sist høst ble det talt 14 kalver i flokken.

Miljødirektoratet vedtok sist høst at ti bukker kunne felles under ordinær jakt innenfor grensene til gamle Raudafjell villreinområde. Fostringsflokken var fredet, men i alt ble sju dyr felt, med en snittvekt på 84 kg.

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå