Nå gjenstår det å se om villreinen i Nordfjella sone 2 kan friskmeldes for CWD. Hvis ikke, blir drømmen om Raudafjell skrinlagt, skriver Villreinen i sin årbok 2019. Foto: Torgeir W. Skancke

Vil opprette nytt villrein­område

Miljødirektoratet er positive til å opprette Raudafjell som et eget villreinområde, etter søknaden fra interimsstyret for Raudafjell villreinområde på tampen av fjoråret.
Mandag, 22. juli 2019 - 11:19

I dette fjellområdet, mellom Voss, Ulvik og Aurland, har det ikke vært drevet reinjakt siden slutten av 60-tallet. Men nå har reinen fra Nordfjella sone 2 begynt å bruke området. Det har vært registrert kalving i en flokk som har oppholdt seg fast i området, og sist høst ble det talt 14 kalver i flokken.

Miljødirektoratet vedtok sist høst at ti bukker kunne felles under ordinær jakt innenfor grensene til gamle Raudafjell villreinområde. Fostringsflokken var fredet, men i alt ble sju dyr felt, med en snittvekt på 84 kg.

Emneord: 

På forsiden nå