Gode utsikter for rypejakta

Norges Fjellstyresamband har tatt den årlige runden med fjellstyrene for å høre deres spådommer om hvordan rypehøsten blir, basert på jakta i 2018 og observasjoner nå i vinter og vår.
28. juni 2019

Generelt fortsetter den gode trenden med økning og større bestander, men i flere områder er det lite smågnagere.
– Spådommene er usikre. Den beste indikasjonen får vi likevel etter takseringene om et par måneder, sier rådgiver hos Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande. 

Fjellstyrene på Hardangervidda har sett bra med fugl i vinter og på forsommeren. Inntrykket er også positivt i store deler av Trøndelag, hvor flere fjellstyrer melder om større bestander.

Store fluktuasjoner i rypebestanden
Vestre Slidre fjellstyre i Oppland gikk fra fredning av rypa i 2015, til et toppår i 2018. Dette har trolig sammenheng med aktiv jakt på smårovvilt, økende stamfuglbestand, samt at været klaffet maksimalt i forhold til klekking.

Basert på observasjoner i fjellet, forventer ikke fjellstyret et krakk i høst, noe som kan være vanlig etter et toppår.

Mange fjellstyrer samarbeider med forskningsmiljøer og benytter Hønsefuglportalen (http://honsefugl.nina.no/Innsyn/) i sitt arbeid med å dokumentere rypebestanden.

Her kan du lese mer om de foreløpige utsiktene for høstens eventyr blant småviltjegerne: https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-vren-2019

Ikke booket rypehøsten ennå? Ledig småviltjakt finner du her: https://www.fjellstyrene.no/smavilt

Emneord: 

Siste fra Jakt

Årets gevir:

Bærumsbukk til topps

Årets hjorteviltgevir er en råbukk felt av Freddy Dittmann i Bærum kommune. Det spesielle geviret er målt til imponerende 197, 55 poeng, tidens sjette største i Norge.

Politiet ber jegere ligge unna alkoholen

I en ny informasjonsfolder om jakt og rus oppfordrer politiet jaktledere til å snakke med jaktlaget om rus før start, og unngå blanding av alkohol og våpen.

Droner redder rådyrkillinger

Mange metoder har vært prøvd for redde rådyrkillingene fra slåtten. Flere steder i landet tas droner med varmesøkende kamera i bruk – med stor suksess.

På forsiden nå