Gode utsikter for rypejakta

Norges Fjellstyresamband har tatt den årlige runden med fjellstyrene for å høre deres spådommer om hvordan rypehøsten blir, basert på jakta i 2018 og observasjoner nå i vinter og vår.
28. juni 2019

Generelt fortsetter den gode trenden med økning og større bestander, men i flere områder er det lite smågnagere.
– Spådommene er usikre. Den beste indikasjonen får vi likevel etter takseringene om et par måneder, sier rådgiver hos Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande. 

Fjellstyrene på Hardangervidda har sett bra med fugl i vinter og på forsommeren. Inntrykket er også positivt i store deler av Trøndelag, hvor flere fjellstyrer melder om større bestander.

Store fluktuasjoner i rypebestanden
Vestre Slidre fjellstyre i Oppland gikk fra fredning av rypa i 2015, til et toppår i 2018. Dette har trolig sammenheng med aktiv jakt på smårovvilt, økende stamfuglbestand, samt at været klaffet maksimalt i forhold til klekking.

Basert på observasjoner i fjellet, forventer ikke fjellstyret et krakk i høst, noe som kan være vanlig etter et toppår.

Mange fjellstyrer samarbeider med forskningsmiljøer og benytter Hønsefuglportalen (http://honsefugl.nina.no/Innsyn/) i sitt arbeid med å dokumentere rypebestanden.

Her kan du lese mer om de foreløpige utsiktene for høstens eventyr blant småviltjegerne: https://www.fjellstyrene.no/aktuelt/ryperapporten-vren-2019

Ikke booket rypehøsten ennå? Ledig småviltjakt finner du her: https://www.fjellstyrene.no/smavilt

Emneord: 

Siste fra Jakt

Skrantesjuke:

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Flere bjørner, men færre binner i norske skoger

I fjor ble det registrert 148 brunbjørner i Norge, en økning på sju prosent fra året før. Det er det høyeste antall bjørner registrert i landet siden 2013.

Hver sjuende jeger er kvinne

– Dette er gledelig lesing og viser at vår langsiktige satsing på å få flere kvinner ut på jakt virker, sier organisasjonskonsulent i NJFF, Silje Klæbo. Nye tall fra SSB viser nemlig at antallet kvinnelige jegere i Norge øker jevnt og trutt.

På forsiden nå