Prosjektet «Digital jegerdokumentasjon» er et ledd i regjeringens målsetting om å bidra til utvikling av digitale verktøy innen friluftsliv.

Vil ha papirløse jegere

Gjennom prosjektet «Digital jegerdokumentasjon», skal Miljødirektoratet erstatte dagens papirbaserte dokumentasjon knyttet til jakt og fangst, med et digitalt format tilpasset mobiltelefon.
21. januar 2019

Ifølge Miljødirektoratet, er formålet blant annet å gi jegerne en samlet oversikt over egen dokumentasjon. Det er også et ønske om at jaktoppsyn lettere skal kunne sjekke om du har formalitetene i orden. Direktoratet vil samtidig spare nærmere 3 millioner kroner årlig ved å slippe utsendelse av brev.

Ifølge seniorrådgiver Tonje Stubsjøen Kvaløy i Miljødirektoratet, skal all dokumentasjon om den enkelte jeger som finnes i Jegerregisteret i dag, samles i en «Min jegerside»-løsning. Her inngår personopplysninger, avlagt jegerprøve, betalt jegeravgift, tilleggsavgift for manglende rapportering, personlig lisens og autorisasjon som jegerprøveinstruktør.

Digitalt jegeravgiftskort
– Betyr dette utsendelse av digitalt jegeravgiftskort til alle jegere for jaktåret 2018/19?

– Nei, ikke alle. For jaktåret 2019/2020 vil det bli gjennomført digital hovedutsendelse av jegeravgiftskort i Altinn til de 50 000 jegerne som i dag bruker e-faktura, samt alle nye jegere og alle utlendinger. Denne utsendelsen vil også inneholde en lenke til jakt- og fangstrapporteringen til Statistisk sentralbyrå i Altinn. Jegeravgiften betales med kort eller Vipps på nettsiden til Jegerregisteret.

– Hva med de øvrige jegerne?

– Alle andre jegere vil i år få tilsendt jegeravgiftskortet i posten. Med mindre man har reservert seg mot digital kommunikasjon, vil man også få informasjon om hvordan man skal finne innrapporteringsskjema i Altinn, forklarer Kvaløy og legger til at denne gruppen også har mulighet til å benytte «Min jegerside» for å hente fram digitalt jegeravgiftskort.

Strøm og mobildekning
– Hva om man er «heldigital» og ikke har mobildekning når gyldig dokumentasjon eventuelt skal framvises?

– Da kan man eventuelt laste ned det digitale jegeravgiftskortet på mobilen i forkant, som har en QR-kode. Er man redd for å gå tom for strøm, er det også mulig å ta en utskrift av det digitale jegeravgiftskortet. Grunneier og jaktoppsyn kan sjekke opplysningene om jeger via QR-koden, men vil også ha mulighet til å gjøre oppslag i ettertid ved bruk av jeger- og personnummer.

– Ser dere for dere ytterligere skritt i digitaliseringsprosessen?

– Etter hvert ønsker vi også å få koblet på dokumentasjon for bestått storviltprøve, men det vil nok ta noe tid å få på plass gode systemer for å administrere dette, avslutter Kvaløy.

Inntil videre må jegerne dokumentere bestått skyteprøve på vitnemål som fås på skytebanen. Vitnemål kan også lastes ned fra Miljødirektoratets hjemmeside.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Dette er NJFFs jaktskyting

Jaktskyting i regi av våre lokalforeninger har de seinere tiårene utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer svært mange medlemmer.

Her er NJFFs nye ambassadører

De er unge, de er ivrige, og de elsker jakt, fiske og friluftsliv. Her er NJFFs nye ambassadører 2021!

Elgen som ikke ville dø

Ingen elger er blitt slaktet oftere enn Elg i solnedgang. Motivets seiglivede egenskaper er en historie om kjærlighet til naturen, nasjonalfølelse, kulturelle brytninger – elgbestandens utvikling.

På forsiden nå